Site name
Site name

SARADNIK ZA UPRAVLJANJE TRŽIŠNIM RIZICIMA U BEOGRADU

Analiza finansijskih rizika radi definisanja adekvatnih načina upravljanja svim vrstama finansijskih rizika kojima mogu biti izloženi uloženi novac naših klijenata, a samim tim i kompanijska imovina i sredstva, je veoma značajan deo posla o o čemu Generali Osiguranje Srbija naročito vodi računa. Naše kolege koje se time bave, svojim stručnim zanjem i analizama, doprinose da rizici onoga što smo uložili na tržištu budu svedeni na najmanju moguću meru. Njihovom timu je potreban saradnik za upravljanje tržišnim rizicima u Beogradu.

Kao saradnik za upravljanje tržišnim rizicima:

  • učestvovaćeš u izradi procedura i obezbeđivanju njihove implementacije
  • identifikovaćeš rizike i merenje negativnih efekata koji mogu uticati na investirana sredstva: tržišnog rizika (valutni rizik, rizik ulaganja u dužničke HoV i rizik ulaganja u vlasničke HoV), kreditnog rizika, rizika likvidnosti
  • bavićeš se kvantifikacijom tržišnog rizika određenim metodama (VaR, scenario analiza, stress test i sl)
  • pratićeš usklađenost investiranja sa zakonskim propisima, risk limitima i internim aktima
  • pratićeš trendove na finansijskom tržištu i unapređenje modela VaR
  • analiziraćeš postojeće i projektovaćeš buduća portfolia ulaganja (merenje performansi, benčmarking i sl.)
  • podnosićeš periodične izveštaja o radu

Generali širi svoja krila svim kandidatima koji su završili ekonomski fakultet (poželjno smer statisike, informatike i kvantitativnih finansija), matematički fakultet ili FON. Ukoliko imaš do godinu dana radnog iskustva na sličnim pozicijama ili pak želiš da svoja prva profesionalna iskustva i praktična znanja stekneš u velikom i organizovanom sistemu , šanse da postaneš deo našeg tima su još veće.

PRIJAVI SE do 26. septembra 2019. godine.

Neka Generali tim bude i tvoj tim.

Zahvaljujemo svim kandidatima na interesovanju za rad u našem timu. Sa kandidatima koji budu ušli u uži krug kontaktiraćemo u vezi sa narednim koracima u procesu selekcije.

Prijavljivanjem na konkurs daješ saglasnost da se tvoji lični podaci koriste u svrhu regrutacije i selekcije za otvorena radna mesta u Generali Osiguranju Srbija a.d.o. Svi podaci koje budemo obrađivali biće poverljivi i neće biti dostupni trećim licima.