Shop

Osiguranje od nezgode

Vaši benefiti

 • Finansijska podrška licima za slučaj iznenadnih i neželjenih događaja

Osiguranje od nezgode

Bezbrižnost svakodnevnog života vrlo često mogu da poremete iznenadni i nepredviđeni događaji koji se ne mogu sprečiti, a koji mogu ugroziti nečije zdravlje, pa čak i život. Posledice ovakvih događaja mogu se ublažiti finansijskom podrškom koju pruža osiguranje.

 

U zavisnosti od vaše delatnosti, preporučujemo vam da obezbedite sopstvenu sigurnost ili sigurnost vaših zaposlenih, dece/učenika/studenta, klijenata, članova domaćinstva ili gostiju sa polisom osiguranja lica od posledica nesrećnog slučaja.

U okviru kolektivnog osiguranja lica od posledica nesrećnog slučaja, nudimo vam:

 • osiguranje zaposlenih
 • osiguranje čanova domaćinstva
 • osiguranje učenika i studenata
 • osiguranje dece u predškolskim ustanovama
 • osiguranje za JKP Informatika Novi Sad
 • osiguranje gostiju hotela
 • osiguranje sportista
 • osiguranje u slučaju profesionalnih oboljenja

Dodatne informacije

Prioritet svake vaspitne i obrazovne ustanove je bezbednost mališana i učenika/studenata. Nažalost, nezgode se dešavaju svakodnevno.

Nezgode i povrede podrazumevaju posete lekarima, bolnicama, izostanak sa nastave i vanredne troškove, koji nisu zanemarljivi. 

Ublažite njihove posledice finasijskom podrškom koju pruža Generali Osiguranje Srbija.

Pokrića koja nudimo:

 • Prelom kosti
 • Trajni invaliditet
 • Smrt
 • Naknada za nemogućnost praćenja nastave
 • Troškovi lečenja 
 • Bolnički dan
 • Hirurške intervencije    

Detaljnije se o pokrićima i šta kada se desi nezgoda možete se upoznati u pratećim Uslovima za osiguranje dece, učenika i studenata od posledica nezgode kao i na našem Informatoru za ,,Učeničku nezgodu” :

Namenjeno je osiguranju gostiju hotela, banja, kampova, javnih kupališta i sl. objekata.

Za njih osiguranje zaključuje uprava hotela, banja, kampova, javnih kupališta i sl, i premiju plaća ili iz svojih sredstava, ili je posebno naplaćuje od gostiju. Premija osiguranja se naplaćuje prema broju registrovanih noćenja, broju prodatih karata i sl.

Osnovni rizici koji se mogu osigurati:

 • Smrt usled nesrećnog slučaja;
 • Invaliditet usled nesrećnog slučaja;
 • Troškovi lečenja i bolnički dan;
 • Odgovornost za lica i stvari;

Uz osiguranje gostiju uključuje se osiguranje odgovornosti hotela prema osiguranim gostima zbog telesnih povreda, oštećenja, odnosno nestanka njihovih stvari.

Osiguranje je namenjeno članovima amaterskih i profesionalnih sportskih klubova, udruženja i sl. Polisom se osiguravaju slučajevi tokom bavljenja navedenom, ili istog razreda, sportskom delatnošću. Ugovorom se mogu dodatno obuhvatiti i nesrećni slučajevi izvan sportske delatnosti

Mogu se osigurati: amateri (članovi koji se rekreativno bave sportom) i profesionalci (takmičari).

Takmičarima se smatraju svi sportisti koji učestvuju u takmičenjima državnog ranga.

Osnovni rizici koji se mogu osigurati: 

 • Smrt usled nesrećnog slučaja;
 • Invaliditet usled nesrećnog slučaja;
 • Troškovi lečenja i bolnički dan;
 • Dnevna naknada.

Profesionalna oboljenja podrazumevaju određene bolesti, koje su prouzrokovane dužim neposrednim uticajem procesa i uslova rada na radnom mestu, odnosno koje su nastale usled uticaja posla koji je osiguranik obavljao u toku osiguranja.

Kolektivno osiguranje zaposlenih za slučaj profesionalnih oboljenja omogućava pokriće za:

 • dijagnozu profesionalnog oboljenja i
 • telesno i/ili organsko oštećenje usled profesionalnog oboljenja.

Osigurani slučaj dijagnoze profesionalnog oboljenja podrazumeva dijagnostifikaciju profesionalnog oboljenja od strane nadležnih institucija, koja je prvi put nastala u toku ugovorenog perioda osiguranja.

Osigurani slučaj organskog i/ili telesnog oštećenja osiguranika usled profesionalnog oboljenja definisan je tabelom Generali osiguranja, za određivanje procenta telesnog i/ili organskog oštećenja osiguranika usled profesionalnog oboljenja.

Prilikom zaključenja ugovora o osiguranju, dužni ste da prijavite tačan broj zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom, kao i tačan broj zaposlenih na radnim mestima koja nemaju povećan rizik. Premija osiguranja se određuje na osnovu delatnosti ugovarača osiguranja i radnom mestu osiguranika.

Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi