Shop

Osiguranje od autoodgovornosti

Vaši benefiti

 • Finansijska zaštita u slučaju štete pričinjene trećim licima
 • Mogućnost zaključenja na period kraći od godinu dana
 • Mogućnost zaključenja na period kraći od godinu dana

Optimalna zaštita za vas i vaše vozilo

Iako je bezbednost imperativ u saobraćaju, brojne su okolnosti koje mogu dovesti do neželjenih, a u isto vreme i neprijatnih događaja. Upravo zato, najvažnije je da uz osnovna vozačka dokumenta, sa sobom uvek imate polisu osiguranja od autoodgovornosti.

Optimalna zaštita za vas i vaše vozilo

Zakonska obaveza

Osiguranje od autoodgovornosti je zakonski obavezno osiguranje koje se zaključuje prilikom registracije motornih vozila. Cilj je zaštita u slučaju štete pričinjene trećem licu, tako što će troškove koje bi inače platio osiguranik, platiti Generali osiguranje.

Zeleni karton

Pasoš vašeg motornog vozila

Ukoliko putujete u određene zemlje, neophodan vam je zeleni karton, međunarodni karton osiguranja za vozilo.

Zeleni karton je obavezni dokument na teritoriju sledećih zemalja: Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Turska, Izrael, Iran, Makedonija, Albanija, Maroko i Tunis. Time obezbeđujete osiguravajuću zaštitu za eventualne materijalne i nematerijalne štete koje možete pričiniti trećim licima u saobraćajnoj nezgodi u tim zemljama.

Za dobijanje zelenog kartona neophodno je priložiti na uvid:

 • Polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti
 • Saobraćajnu dozvolu

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi

U skladu sa važećim Zakonom o saobraćaju, svi vozači motornih vozila u obavezi su da kod sebe imaju Izveštaj o saobraćajnoj nezgodi. Koristi se u slučaju manjih saobraćajnih nezgoda, sa manjom materijalnom štetom, i može biti validan umesto policijskog izveštaja.

Izveštaj o saobraćajnoj nezgodi možete preuzeti i na svim prodajnim mestima Generali Osiguranja Srbija.

Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi

Važna pitanja

Polisa osiguranja od autoodgovornosti glasi na vozilo, a ne na vlasnika vozila.

Šteta se isplaćuje u iznosu propisanom zakonom, bez obzira na to ko je u trenutku nezgode upravljao vozilom kojim je šteta pričinjena.

Polisa osiguranja od autoodgovornosti se obično zaključuje na period od godinu dana. Postoji mogućnost da se zaključi i na kraći period s tim što se premija izračunava prema periodu trajanja osiguranja.

Pored navedenog, osnovog vida osiguranja od autoodgovornosti, mogu se ugovoriti i posebni vidovi osiguranja:

 • osiguranje vozila za vreme probnih vožnji i boravka u skladištima,
 • osiguranje vozila za dopremanje na sopstvenim osovinama,
 • osiguranje motornih vozila sa probnim tablicama,
 • osiguranje vozila za vreme mobilizacije od strane vlasti i za vreme raznih, samozaštitnih akcija.

Da bi se izvršila obnova registracije vozila potrebno je izvršiti uplatu:

a) PREMIJE OBAVEZNOG OSIGURANJA (obračunava se na osnovu snage motora u KW za putnička, nosivosti za teretna vozila i zapremine za motocikle);

b) TAKSE ZA REGISTRACIJU (radna zapremina i godište), i to za:

 • komunalnu taksu;
 • porez na upotrebu motornih vozila (obračunava se na osnovu godišta i zapremine i odnosi se samo na putnička vozila i motocikle)
 • nalepnice;
 • tehnički pregled. 

Za prvu registraciju, osim gore navedenih stavki, potrebno je i sledeće:

 • saobraćajna dozvola;
 • registarske tablice.

Ukoliko se na tehničkom pregledu ustanovi da nešto nije u redu sa vozilom, zakazuje se popravka.

Registraciju vozila može izvršiti samo vlasnik vozila ili neko drugo lice uz ovlašćenje dobijeno od vlasnika i overeno kod notara. Polisa osiguranja i sve uplatnice za takse glase na ime vlasnika vozila.

Ukoliko osiguranik ima dve polise (jedna je kratkoročna i uzeta je zbog dobijanja zelenog kartona) i dogodi se šteta, osiguranje važi po prvobitnoj polisi tj. po onoj uz koju su plaćene takse i porez i po osnovu koje je izvršena overa saobraćajne dozvole u MUP-u (važeća za MUP). Kratkoročna polisa uzeta od drugog osiguravajućeg društva radi dobijanja zelenog kartona je važeća za štete nastale u inostranstvu.

Ako osiguranik izgubi polisu, radi se prepis polise.

Polisu osiguranja možete ugovoriti u filijalama Generali Osiguranja Srbija i na tehničkim pregledima koji zastupaju Generali Osiguranje Srbija.

%>