Shop
Pravna lica- Prijava štete - Zdravlje i nezgoda

Zdravlje i nezgoda

Preporučujemo da štetu prijavite u najkraćem roku kako biste što pre prikupili potrebnu dokumentaciju i obezbedili brzu isplatu.

Za pomoć oko prijave štete možete se obratiti našem kontakt centru na broj 011/ 222 0 555.

Pravna lica - Prijava štete - Jednokratna naknada za teška stanja (teže bolesti i hirurške intervencije)

Jednokratna naknada za teška stanja (teže bolesti i hirurške intervencije)

Pravna lica - Prijava štete - Osiguranje za vlasnike Intesa Hit tekućeg računa

Osiguranje za vlasnike Intesa Hit tekućeg računa

Pravna lica - Prijava štete - Pokriće troškova lečenja u zemlji (Total Medic, Uno Medic, Medica Excelenta, Medica Plus, Vita Sana)

Pokriće troškova lečenja u zemlji (Total Medic, Medica Excelenta, Medica Plus, Vita Sana)

Pravna lica - Prijava štete - Dobrovoljno zdravstveno osiguranje stranaca u Srbiji

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje stranaca u Srbiji

Pravna lica - Prijava štete - Medica Perfecta (Generali Best Doctors)

Medica Perfecta (Generali Best Doctors)

Pravna lica - Prijava štete - Nezgoda

Nezgoda

Pravna lica - Prijava štete - Osiguranje od rizika COVID 19

Osiguranje od rizika COVID 19