Site name
Site name

Nivoi pokrića

Teritorijalna pokrića

 

Sume osiguranja (EUR)

Ceo svet bez SAD, Kanade, Australije, Novog Zelanda i Japana

30.000

Ceo svet *

15.000

* Franšiza: obavezno učešće osiguranika u šteti od 20%.

Obim usluga definisan je nivoom pokrića:

 

STANDARD

GOLD

A) Usluge plaćanja troškova lečenja:

ambulantni lekarski tretman (vanbolničko lečenje);

x

x

lekovi i zavoji koje je prepisao ovlašćen lekar;

x

x

medicinska pomagala i pomagala za hodanje koja su neophodni deo tretmana za povrede i polomljene ekstremitete, koja je prepisao ovlašćeni lekar;

x

x

dijagnoza X-zracima (rendgenom);

x

x

bolničko lečenje (hospitalizacija);

x

x

operacije i troškovi operacija;

x

x

stomatološki tretman do 300 EUR;

x

x

B) Usluge organizovanja i plaćanja troškova medicinske evakuacije i repatrijacije:

evakuacija i transport do najbližeg lekara ili bolnice;

x

x

evakuacija, transport i smeštaj u specijalizovanu bolnicu;

x

x

repatrijacija, transport iz strane zemlje u zemlju prebivališta ili iz bolnice u zemlju prebivališta, do 7.000 EUR;

x

x

repatrijacija, transport u zemlju prebivališta nakon završenog lečenja, do 1.500 EUR;

x

x

repatrijacija, transport posmrtnih ostataka u zemlju prebivališta, do 5.000 EUR;

x

x

C) Usluge medicinske asistencije:

upućivanja na lekara;

x

x

lekarski saveti;

x

x

praćenje i obaveštavanje o zdravstvenom stanju osiguranika;

x

x

zajednički smeštaj sa bolesnim detetom do 25 EUR po danu;

x

x

poseta bolesnom detetu, 50 EUR dnevno;

 

x

poseta bliske osobe, 50 EUR dnevno;

 

x

D) Usluge putne asistencije:

informisanje pre putovanja;

 

x

povratak dece koja su ostala bez staranja, do 1.500 EUR;

 

x

administrativna pomoć u slučaju krađe ili gubitka dokumenata;

 

x

pronalaženje i preusmeravanje prtljaga;

 

x

slanje hitnih poruka;

 

x

usluge prevodioca u hitnim slučajevima;

 

x

informacije o šlep službi i automehaničarskim radionicama;

 

x

E) Pravne usluge i usluge pozajmice novčanih sredstava:

novčana pozajmica u slučaju razbojništva, do 1.000 EUR;

 

x

informacije o advokatima;

 

x

novčana pozajmica za plaćanje advokata, do 2.000 EUR,

 

x

novčana pozajmica za kauciju, do 7.000 EUR;

 

x

Ukoliko je ugovoren GOLD nivo pokrića, osiguranik ima pravo na usluge pravne i putne asistencije, kao i na naknadu od 500 evra u slučaju kada u bolnici provede neprekidno 72 sata radi dobijanja neophodne medicinske pomoći (hospitalizacija) u skladu sa klauzulom Generali Osiguranje Srbija za putno osiguranje.

Doplatak

Suma osiguranja za rizik rekreativnog ili takmičarskog bavljenja skijaškim sportom je 5.000 evra.