Shop

Vrste potvrda/polisa

Koje nivoe pokrića nudimo?

Teritorijalna pokrića

 

Sume osiguranja (EUR)

Ceo svet bez SAD, Kanade, Australije, Novog Zelanda i Japana

30.000

Ceo svet *

15.000

* Franšiza: obavezno učešće osiguranika u šteti od 20%.

Obim usluga definisan je nivoom pokrića:

 

STANDARD

GOLD

A)   Usluge medicinske asistencije

Upućivanje na lekara

x

x

Lekarski saveti

x

x

Praćenje i obaveštavanje o zdravstvenom stanju osiguranika

x

x

Poseta bolesnom detetu, do 50 EUR dnevno

x

x

Zajednički smeštaj sa bolesnim detetom, do 25 EUR dnevno

x

x

Poseta bliske osobe, do 50 EUR dnevno

x

x

Korišćenje prevodioca u slućaju hitnosti

x

x

B)   Plaćanje troškova lečenja

Ambulantno (vanbolničko) lečenje

x

x

Lekovi i zavoji

x

x

Medicinska pomagala i pomagala za hodanje

x

x

Dijagnoza rendgenom

x

x

Bolničko lečenje (hospitalizacija)

x

x

Operacija i troškovi operacije

x

x

Stomatološki tretman, do 300 EUR

x

x

C)   Organizovanje i plaćanje troškova medicinske evakuacije i repatrijacije

Evakuacija, transport do najbližeg lekara ili bolnice

x

x

Evakuacija, transport i smeštaj u specijalizovanu bolnicu

x

x

Repatrijacija, transport iz strane zemlje u zemlju prebivališta ili iz bolnice u zemlju prebivališta, do 7.000 EUR

x

x

Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta nakon završenog lečenja, do 1.500 EUR

x

x

Repatrijacija, transport posmrtnih ostataka u zemlju prebivališta, do 5.000 EUR

x

x

D)   Usluge putne asistencije

Informisanje pre putovanja

 

x

Povratak dece koja su ostala bez staranja, do 1.500 EUR

 

x

Administrativna pomoć u slučaju krađe ili gubitka dokumenata

 

x

Pronalaženje i preusmeravanje prtljaga

 

x

Slanje hitnih poruka

 

x

Informacije o šlep-službi I automehaničarskim radionicama

 

x

E)   Pravne usluge i usluge pozajmice novčanih sredstava

Novčana pozajmica u slučaju razbojništva, do 1.000 EUR

 

x

Informacije o advokatima

 

x

Novčana pozajmica za plaćanje honorara advokatu, do 2.000 EUR

 

x

Novčana pozajmica za kauciju, do 7.000 EUR

 

x

Ukoliko je ugovoren GOLD nivo pokrića, osiguranik ima pravo na usluge pravne i putne asistencije, kao i na naknadu od 500 evra u slučaju kada u bolnici provede neprekidno 72 sata radi dobijanja neophodne medicinske pomoći (hospitalizacija) u skladu sa klauzulom za GOLD pokriće uz putno osiguranje.

 

Doplatak

Suma osiguranja za rizik rekreativnog ili takmičarskog bavljenja skijaškim sportom iznosi 5000 EUR.

Ovaj iznos sume osiguranja odnosi se i na bavljenje dodatnim sportskim aktivnostima:

  • ronjenje do 40 metara
  • rafting
  • planinarenje
  • jedriličarstvo
  • aktivnosti u vodenom parku
  • karting
  • skijanje na vodi
  • hokej na travi