Shop
hero

Zdravlje i nezgoda

Zdravlje i nezgoda

Briga o zaposlenima je sve značajniji segment poslovanja kompanija, a socijalna odgovornost poslodavca i motivacija zaposlenih su neraskidivo povezane. Motivisan, stručan i lojalan tim ključni su faktori poslovnog uspeha, pa je zbog toga veoma važno da se zaposlenima i članovima njihovih porodica pruži što veća sigurnost.

Lečenje u zemlji

Obezbedite sebi sigurnost i pomoć u trenutku kada vam je najpotrebnija, bez čekanja na dijagnostičke procedure.

Lečenje u inostranstvu

Medica Perfecta vam omogućava stručno mišljenje najboljih svetskih lekara kao i organizaciju i plaćanje lečenja u priznatim klinikama.

Jednokratna naknada za teška stanja

Osiguranje od nezgode

Obezbedite sebi sigurnost ukoliko nastupe neželjeni događaji. Osigurajte se i zaštitite na vreme.

Grupno osiguranje života

Osigruanje od rizika COVID 19