Shop
hero

Imovina

Zaštita i bezbednost za vašu kompaniju

Oštećenje opreme usled požara, šteta ili lom na građevinskoj mašini, oštećenje robe prilikom transporta, šteta naneta trećim licima i njihovim stvarima usled radova koji se izvode na vašem gradilištu ‒ vaša kompanija je izložena velikom broju rizika od kojih se možete zaštititi.

Kombinujte različite vrste Generali osiguranja i napravite idealnu zaštitu za svoju kompaniju.

Osiguranje imovine

Tehnička osiguranja

Osiguranje od odgovornosti

Osiguranje od finansijskih gubitaka

Osiguranje transporta

Osiguranje avijacije

Osiguranje banaka i finansijskih institucija