Shop
Generali Osiguranje Srbija

Generali Osiguranje Srbija

Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti zahteva da ažuriramo obaveštenja o privatnosti kako bi sva lica koja dolaze u kontakt sa GENERALI OSIGURANJEM SRBIJA bila upoznata sa svrhom i načinom obrade svojih ličnih podataka.

Da bi naš odnos sa svim licima koja nam poveravaju svoje podatke o ličnosti bio potpuno transparentan, i da bismo bili sigurni da su naše informacije jasne, sastavili smo obaveštenja o obradi podataka za naše klijente, dobavljače, partnere, kandidate za zaposlenje i korisnike našeg veb-sajta.

Pozivamo vas da pročitate obaveštenje o obradi podataka koje se odnosi na vas.

Dokumenti postavljeni na ovoj stranici isključivo imaju za cilj da pruže obaveštenje o obradi podataka o ličnosti.

Društvo je imenovalo lice za zaštitu podatka o ličnosti.

Za sva pitanja koja se tiču vaših prava u vezi sa obradom podatka o ličnosti možete kontaktirati sa licem za zaštitu podataka o ličnosti putem:

  • kontakt centra: 011 222 0 555
  • e-poštedpo@generali.rs
  • pošte: GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o., Vladimira Popovića 8, 11070 Novi Beograd, s naznakom: “Upit o obradi podataka o ličnosti”.

Prijavu povrede podataka o ličnosti možete izvršiti dostavljanjem popunjenog Formulara za prijavu povrede na mail dpo@generali.rs.

Budite uvek u toku sa najnovijim ponudama i korisnim informacijama za naše klijente.