Shop
hero

Zaštita

Budite spremni za nepredviđene događaje

Vodite stresan i brz život ili imate rizično zanimanje? Dobro je razmišljati unapred jer nepredviđene okolnosti ili trenutak nepažnje mogu dovesti do neželjenih događaja koji porodici, pored emotivnog gubitka, mogu doneti i finansijske probleme.

U ponudi Generali Osiguranja Srbija nalaze se programi osiguranja života uz koje će, u slučaju neželjenih događaja, vaša porodica biti zbrinuta.

Classic

Namenjeno svima koji sebi i svojoj porodici žele da obezbede sigurnost i finansijsku zaštitu ako nastupe neželjeni događaji. Obezbedite visoke osigurane sume kroz niske premije osiguranja.

Credit Life

Ukoliko nastupi osigurani slučaj, porodica ne nasleđuje dug po kreditu i ostaje finansijski zaštićena. Neotplaćeni iznos kredita, koji ujedno predstavlja osiguranu sumu, u celosti se izmiruje.

Premium Protect

Želite osnovno osiguranje, vrhunsku medicinsku uslugu i dodatnu zdravstvenu zaštitu za sebe i članove svoje porodice?

Life Concept

Osiguranje života Life Concept namenjeno je svima koji sebi i svojoj porodici žele da obezbede sigurniju budućnost i brigu o zdravlju.

Osiguranje kreditnih proizvoda CPI

Osiguranje je namenjeno svima koji uzimaju i otplaćuju kredite.