Site name
Site name

Classic

Sigurnost i zaštita za vas i vaše najdraže

Osiguranje namenjeno svima onima koji sebi i svojoj porodici žele da obezbede sigurnost i finansijsku zaštitu u budućnosti za slučaj da nastupe neželjeni događaji. Prednost ovog programa je mogućnost da kroz niske premije osiguranja sebi ili svojoj porodici obezbedite visoke osigurane sume.

 

Vaši benefiti

  • Značajna lična i porodična finansijska sigurnost za slučaj trajnog invaliditeta usled nesrećnog slučaja ili smrti
  • Minimalno ulaganje uz visoke osigurane sume
  • Mogućnost ugovaranja na godinu dana

Važna pitanja

Ko se može osigurati?
Kako mogu da plaćam premiju?
Da li postoji dopunsko osiguranje?