Shop

Europ Assistance

Europ Assistance

  • Generali Osiguranje Srbija sarađuje sa asistentskom kompanijom Europ Assistance kako bi svojim osiguranicima obezbedilo brzu i kvalitetnu medicinsku, putnu i pravnu asistenciju.

Europ Assistance – globalni lider u pružanju medicinske, putne i pravne asistencije

Generali Osiguranje Srbija sarađuje sa asistentskom kompanijom Europ Assistance kako bi svojim osiguranicima obezbedilo brzu i kvalitetnu medicinsku, putnu i pravnu asistenciju.

Preko Europ Assistance osiguranicima je tokom boravka u inostranstvu u slučaju potrebe obezbeđeno davanje lekarskih saveta, upućivanje na najbližeg lekara ili zdravstvenu ustanovu, plaćanje troškova lečenja, organizovanje i plaćanje troškova medicinske evakuacije i repatrijacije i organizovanje usluga putne i pravne pomoći u inostranstvu.

Europ Assistance, dostupan 24 časa dnevno preko dežurnog centra na brojeve telefona +381 11 41 44 104+381 64 82 82 020, putem e-mail adrese operationsr@europ-assistance.hu i putem besplatnog chata ili poziva preko mobilne aplikacije Generali Srbija. Komunikacija se obavlja na srpskom i engleskom jeziku.