Shop
Prijava štete - Nezgoda

PRIJAVA ŠTETE
Životno osiguranje

Uputstvo za podnošenje zahteva za naknadu

Za pomoć oko podnošenja Zahteva za naknadu možete se obratiti našem kontakt centru na broj 011/ 222 0 555.

Online zahtev za naknadu

Zahtev za naknadu po osnovu Životnog osiguranja možete prijaviti popunjavanjem formulara u nastavku. Zahtev će biti rešen u roku od 14 dana od kompletiranja dokumentacije neophodne za procenu/isplatu zahteva.

ZAHTEV ZA NAKNADU
Online zahtev za naknadu
Način podnošenja zahteva

Zahtev za naknadu možete podneti na sledeće načine:

 • Online
 • Dolaskom u poslovnicu Generali Osiguranja Srbija
Potrebna dokumentacija

U slučaju teže bolesti/povrede/hiruške intervencije i bolničkih dana usled bolesti ili povrede:

 • Medicinska dokumentacija (sve što smatrate bitnim za prijavljeni osigurani slučaj)
 • Izveštaj MUP-a o događaju (ukoliko postoji)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko je osiguranik maloletan)
 • Lični dokument korisnika osiguranja (očitana lična karta ukoliko je čipovana ili fotografija obe strane lične karte ukoliko nije čipovana ili fotografija prve strane pasoša (sa ličnim podacima)) na kome je utvrđen identitet od strane zaposlenog u Generali osiguranju Srbija
 • AML upitnik za klijenta, popunjen i potpisan od strane korisnika osiguranja i zaposlenog u Generali osiguranju Srbija
 • Instrukcija banke za plaćanje na devizni/dinarski račun (isplata se realizuje u valuti u kojoj je ugovorena polisa)
 • Punomoćje (ako prijavljuje advokat)
 • Izjava o razlozima isplate trećem licu, overena kod notara (obavezno za isplatu trećem licu)

U slučaju prirodne smrti i smrti usled nezgode:

 • Izvod iz matične knjige umrlih
 • Izveštaj o umrloj osobi / Potvrda o smrti
 • Otpusna lista iz bolnice u kojoj je nastupila smrt (ukoliko je smrt nastupila u bolnici)
 • Obdukcioni nalaz sa toksikološkom analizom krvi (ukoliko je izvršena obdukcija)
 • Izveštaj MUP-a o događaju (ukoliko postoji)
 • Lični dokument korisnika osiguranja na kome je utvrđen identitet od strane zaposlenog u Generali osiguranju Srbija
 • AML upitnik za klijenta, popunjen i potpisan od strane korisnika osiguranja i zaposlenog u Generali osiguranju Srbija
 • Instrukcija banke za plaćanje na devizni/dinarski račun (isplata se realizuje u valuti u kojoj je ugovorena polisa)
 • Dokaz o srodstvu korisnika osiguranja i osiguranika (ukoliko na polisi osiguranja nije naveden JMBG korisnika osiguranja)
 • Pravosnažno ostavinsko rešenje (ukoliko su kao korisnici osiguranja na polisi navedeni zakonski naslednici)
 • Punomoćje (ako prijavljuje advokat)
 • Izjava o razlozima isplate trećem licu, overena kod notara (obavezno za isplatu trećem licu)
Postupak onlajn podnošenja zahteva
 • Pripremite potrebna dokumenta (ukupna veličina priloga do 25 MB).*
 • Popunite onlajn prijavu.
 • Na kraju prijave dobićete oznaku i broj Vašeg zahteva (npr. OŽC-1234/2023). Molimo Vas da se u daljoj komunikaciji pozivate na dobijenu oznaku i broj zahteva.
 • Dobićete potvrdu prijave na dostavljenu imejl adresu odmah po slanju prijave.
 • Na dostavljenu imejl adresu dobijaćete obaveštenja i odluke o prijavljenoj naknadi.
 • Ukoliko Vam nije utvrđen identitet na ličnom dokumentu i / ili nije potpisan AML upitnik za klijenta od strane našeg  zaposlenog, molimo Vas da odete do najbliže poslovnice Generali osiguranja Srbija kako bi kompletirali dokumentaciju.
 • Status i ishode možete pratiti na Portalu za klijente (fizička lica) ili ovde .

*Skenirana dokumenta, fotografije i druge priloge u standardnim formatima možete poslati odmah, putem onlajn prijave (korak “Dokumentacija”), ili naknadno, imejlom na adresu navedenu u imejlu o potvrdi prijave.