Site name
Site name

Politika integrisanog sistema menadžmenta

Vođeni vizijom da kroz osiguranje poboljšavamo život ljudi, upravljanjem rizicima kojima su izloženi i njihovim ublažavanjem, u Generali Osiguranju Srbija posvećeni smo stvaranju novih vrednosti i brizi o budućnosti i životu svojih klijenata i zaposlenih. Na taj način utičemo na kvalitet njihovog života, njihovu bezbednost i bogatstvo. Ključ našeg razvoja su pouzdanost, efikasnost i poštovanje ugovorenih obaveza. Osmišljavanjem jednostavnijih i pametnijih rešenja želimo da ispunimo i prevaziđemo očekivanja naših klijenata. Cilj nam je da olakšamo međusobnu saradnju, povećamo zadovoljstvo klijenata, postanemo njihov prvi izbor i vodeća kompanija u oblasti osiguranja stanovništva.

Generali kao lifetime partner svojim klijentima, nudi inovativna i personalizovana rešenja zahvaljujući jakoj distributivnoj mreži.

Politika Integrisanog Sistema Menadžmenta koja je sastavni deo poslovne politike kompanije, povezuje sve elemente našeg poslovanja u celovit sistem upravljanja, radi zadovoljavanja zahteva svih zainteresovanih strana, unapređenja poslovanja i ostvarivanja poslovnih ciljeva u skladu sa vizijom kompanije. U tom smislu, utvrdili smo sledeće principe politike ISM:

 • unapređenje kvaliteta usluga zasnovano na poštovanju zakona, propisa i standarda i na fleksibilnosti za usklađivanje sa zahtevima i potrebama klijenata radi povećanja njihovog zadovoljstva;
 • inovativnost kao osnova konkurentnosti naših usluga uz stalna ulaganja u tehnologiju u ljude;
 • kompetentnost svih zaposlenih;
 • čuvanje životne sredine, kao i poštovanje relevantne zakonske regulative;
 • zaštita zdravlja i bezbednosti na radu kroz pružanje bezbednih i zdravih uslova rada, radi sprečavanja povreda i narušavanja zdravlja u vezi sa radom, ispunjavanje zakonskih zahteva, eliminsanje opasnosti i smanjivanja OH&S rizika, stalno poboljšavanje uz konsultovanje i učestvovanje radnika i predstavnika radnika
 • unapređenje energetske efikasnosti zasnovano na stalnom poboljšanju energetskih performansi, osiguranju potrebnih informacija i resursa za postizanje ciljeva, nabavci energetski efikasnih proizvoda i poštovanju relevantne zakonske regulative
 • unapređenje ravnoteže između privatnog i poslovnog života
 • poslovna atmosfera zasnovana na saradnji, poverenju, partnerskim odnosima, osećanju pripadnosti kompaniji, visokim etičkim normama i uključivanju zaposlenih u kreiranje i poboljšanje poslovnih procesa i usluga.

Kompanija u svom poslovanju primenjuje akte o zaštiti podataka o ličnosti i o zaštiti poslovne tajne, a poseduje i sertifikat ISO 27001, koji reguliše zaštitu informacija.

Usvajanjem Politike integrisanog sistema menadžmenta, Politika postupanja po prigovorima korisnika usluga osiguranja postaje njen sastavni deo. Opšti i posebni ciljevi utvrđeni su od strane menadžmenta Kompanije i proizlaze iz Politike.

Politika je dostupna korisnicima osiguranja i drugim zainteresovanim stranama.

Politikom se utvrđuje i sprovodi efikasan i efektivan način rešavanja prigovora, koji podrazumeva spremnost na odgovor, objektivnost i usmeren je ka stalnom poboljšanju procesa rešavanja prigovora i poštovanju relevantne zakonske regulative.

Radi primene sistema rešavanja prigovora, utvrdili smo četiri odgovornosti, i to:

 • odgovornosti ovlašćenih lica za prijem prigovora,
 • odgovornosti ovlašćenih lica za rešavanje prigovora,
 • odgovornost predstavnika rukovodstva za upravljanje prigovorima (PRUP) i
 • odgovornost internog proveravača – revizora.

Politikom je definisan i način postupanja po prigovorima korisnika osiguranja bez diskriminacije.

Odgovornost je svih zaposlenih da se upoznaju, primenjuju i unapređuju Politiku Integrisanog Sistema Menadžmenta i Politiku postupanja sa prigovorima u okviru nje, kao i da budu svesni svojih uloga u vezi sa postupanjem sa prigovorima. Njihovi postupci u toku rada ne smeju narušiti imidž Generali Osiguranja Srbija na tržištu.