Shop
Generali Osiguranje Srbija

Generali Osiguranje Srbija

Upravljanje integrisanim sistemom menadžmenta

Generali Osiguranje Srbija a.d.o. posluje u okviru integrisanog sistema menadžmenta čije se područje primene odnosi na procese razvoja, ugovaranja i prodaje svih vrsta životnih i neživotnih osiguranja, kao i obrade i rešavanja šteta koji su usaglašeni i sertifikovani prema zahtevima sledećih standarda:

  • ISO 9001:2015 - sistem menadžmenta kvalitetom (od 2009. godine) - međunarodno priznat standard koji obezbeđuje logičan pristup upravljanju poslovnim aktivnostima kroz optimizaciju procesa, racionalno korišćenje raspoloživih resursa, unapređenju profita, produktivnost i konkurentnost kompanije što na kraju dovodi do povećanja zadovoljstva klijenata;
  • ISO 27001:2013 - upravljanje bezbednošću informacija (od 2012. godine) - možemo da se pohvalimo da smo prva osiguravajuća kompanija u Srbiji koja je sertifikovala svoj sistem prema zahtevima ovog standarda što nam omogućava dobru prasku i sistemsku zaštitu u oblasti informacione bezbednosti, usklađenost sa zakonskim propisima što smanjuje rizik od gubitka informacija i povećava nam ugled i poverenje kod zaposlenih, klijenata i poslovnih partnera što nas dovodi do bolje pozicije na tržištu;
  • ISO 14001:2015 - upravljanje zaštitom životne sredine (od 2016. godine) - implementacija ovog standarda nam osigurava da su svi negativni uticaji na životnu sredinu identifikovani, nadgledani i usklađeni sa zakonskim propisima što dokazuje da poslujemo na ekološki odgovoran način;
  • ISO 45001:2018 - sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (od 2016. godine) - ispunjavanje zahteva ovog standard omogućava nam da unapredimo i održavamo nivo bezbednosti naših zaposlenih i sprečimo povrede na radu kroz preventivne i zaštitne mere što dovodi do eliminisanja potencijalnih opasnosti i bezbednog radnog okruženja;
  • ISO 10002:2018 - sistem menadžmenta zadovoljstvom korisnika (od 2016. godine) - implementacija ovih smernica omogućava nam bolje upravljanje i kontrolu nad procesima koji se odnose na rešavanje prigovora što dovodi do povećavanja efikasnosti i efektivnosti samog procesa kao i do rasta zadovoljstva korisnika i ugleda naše kompanije;
  • ISO 22301:2019 - sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja (od 2017. godine) - standard nam između ostalog služi najpre da smanjimo rizik od neželjene i nepredviđene situacije, a potom i da umanjimo negativan uticaj po poslovanje koji je nastao usled takvih okolnosti što nam omogućava da lakše prevaziđemo iznenadni krizni period i da kroz njega prođemo sa minimalnim ili nikakvim poslovnim gubicima;
  • ISO 50001:2018 - sistem menadžmenta energijom (od 2018. godine) - zahtevi standarda omogućavaju nam racionalno upravljanje energijom i uspostavljanje programa uštede energije pomoću kojeg ostvarujemo bolju energetsku efikasnost, manji uticaj za životnu sredinu i konkurentno poslovanje;