Shop
Generali Osiguranje Srbija

Generali Osiguranje Srbija

Upravljanje integrisanim sistemom menadžmenta

Generali Osiguranje Srbija a.d.o. posluje u okviru integrisanog sistema menadžmenta.  Procesi razvoja, ugovaranja i prodaje svih vrsta životnih i neživotnih osiguranja, kao i obrade i rešavanja šteta su usaglašeni sa standardima:

ISO 9001: 2015 ‒ opšti standard upravljanja kvalitetom (2009 godina).

ISO 27001: 2013 ‒ upravljanje bezbednošću informacija. Prva smo osiguravajuća kompanija u Srbiji koja je dobila ovaj značajni sertifikat (2012 godina).

ISO 14001: 2015 ‒ upravljanje zaštitom životne sredine (2016 godina).

ISO 45001: 2018 - sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (2016 godina).

ISO 10002: 2018 – menadžment kvalitetom – zadovoljstvo korisnika – smernice za postupanje sa prigovorima u organizacijama (2016 godine).

ISO 22301: 2019 - Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja (2017 godina).

ISO 50001: 2018 – Sistem menadžmenta energijom (2018 godina).