Shop
Putno plus ski putno

PUTNO + SKI OSIGURANJE

  • Ukoliko ideš na skijanje, prilikom kupovine putnog osiguranja kao svrhu putovanja izaberi ,,TURISTIČKI SA SKIJANJEM“.

I preko brda i preko brega

Generali osiguranje obezbeđuje osiguraniku pružanje medicinske pomoći i prilikom rekreativnog bavljenja skijaškim sportovima (skijanje i snoubording).

Osigurana suma za ski rizik je 20.000 eur, bez obzira na ugovorenu teritoriju i odabran nivo pokrića.

Kako kupiti putno osiguranje sa uključenim ski rizikom?

Dovoljno je samo prilikom kupovine putnog osiguranja kao svrhu putovanja navesti ,,Turistički sa skijanjem“.