Shop
Osiguranje useva i plodova aplikacija

Osiguranje useva i plodova

Digitalna agro polisa kombinuje sve prednosti tradicionalnog osiguranja sa prednostima digitalne ere, pružajući vam zaštitu, jednostavnost i efikasnost.