Shop

Politika sistema upravljanja kontinuitetom poslovanja

Vođeni vizijom da kroz osiguranje poboljšavamo život ljudi, upravljanjem rizicima kojima su izloženi i njihovim ublažavanjem, u Generali Osiguranju Srbija posvećeni smo stvaranju novih vrednosti i brizi o budućnosti i životu svojih klijenata i zaposlenih. Cilj nam je da obezbedimo kontinuitet poslovanja, olakšamo međusobnu saradnju, povećamo zadovoljstvo klijenata, postanemo njihov prvi izbor i vodeća kompanija u oblasti osiguranja stanovništva.

Politika sistema upravljanja kontinuitetom poslovanja, koja je sastavni deo poslovne politike kompanije, ima cilj da obezbedi kontinuiranu dostupnost svojih kjučnih usluga i resursa, radi zadovoljavanja zahteva svih zainteresovanih strana, unapređenja poslovanja i ostvarivanja poslovnih ciljeva u skladu sa vizijom kompanije. U tom smislu, utvrdili smo sledeće principe politike sistema upravljanja kontinuitetom poslovanja:

  • Ispunjenje svih zahteva standarda ISO 22301 – Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja
  • Osiguranje usklađenosti poslovnih procesa kompanije sa zakonskom regulativom i smernicama
  • Kontinuirano unapređenje u upravljanju kontinuitetom poslovanja Društva

 

Ciljevi Sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja su:

  • Utvrđivanje i upravljanje događajima koji mogu uzrokovati prekide ključnih poslovnih procesa,
  • Minimiziranje uticaja događaja koji mogu uzrokovati prekide poslovanja kroz sistemsko planiranje i oporavak ključnih poslovnih procesa


Obaveza svih zaposlenih je da se upoznaju, primenjuju i unapređuju Politiku sistema upravljanja kontinuitetom poslovanja, kao i da budu svesni svojih uloga u vezi sa postupanjem i održavanjem kontinuiteta poslovanja.