Shop

Premium Protect

Vaši benefiti

  • Gratis osiguranje života
  • Mogućnost za lečenje u inostranstvu u iznosu od 2.000.000 evra
  • Vrhunski tim lekara na raspolaganju

Višestruka zaštita

Želite vrhunsku medicinsku uslugu i dodatnu zdravstvenu zaštitu za sebe i članove svoje porodice?

 

Odaberite jedinstveni proizvod osiguranja koji, pored osnovnog osiguranja života, vama i vašoj porodici daje posebnu mogućnost - pristup stručnom mišljenju i pomoći najboljih lekara u svetu i lečenju na svetski priznatim zdravstvenim ustanovama putem pokrića Premium Protect.

 

 

Paket Premium Protect podrazumeva:

  • osiguranje za slučaj smrti (osigurana suma 1000 evra),
  • osiguranje za slučaj invaliditeta usled nesrećnog slučaja od 50 do 100% (osigurana suma 1000 evra),
  • pokriće za lečenje u inostranstvu.
Mesečna premija

8.24 EUR

Pol: muški/ženski

Pristupna starost osiguranika: od 0 do 18 godina

 

* premija obračunata za pokriće zdravstvenog osiguranja za lečenje u inostranstvu, premija osiguranja za slučaj smrti sa osiguranjem za slučaj invaliditeta usled nesrećnog slučaja se dobija gratis

Mesečna premija

19.84 EUR

Pol: muški/ženski

Pristupna starost osiguranika: od 19 do 64 godine

 

* premija obračunata za pokriće zdravstvenog osiguranja za lečenje u inostranstvu, premija osiguranja za slučaj smrti sa osiguranjem za slučaj invaliditeta usled nesrećnog slučaja se dobija gratis

Mesečna premija

32.32 EUR

Pol: muški/ženski

Pristupna starost osiguranika: preko 65 godina

 

* premija obračunata za pokriće zdravstvenog osiguranja za lečenje u inostranstvu, premija osiguranja za slučaj smrti sa osiguranjem za slučaj invaliditeta usled nesrećnog slučaja se dobija gratis

Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi

Važna pitanja

Mogu se osigurati osobe od punih 14 do 64 godine pristupne starosti.

 

Premiju možete plaćati shodno vašim potrebama – mesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje.

 

Uz Premium Protect osiguranje života možete zaključiti i dopunsko osiguranje za slučaj težih bolesti.