Site name
Site name

Prijava štete

Preporučujemo da štetu prijavite u najkraćem roku kako biste što pre prikupili potrebnu dokumentaciju i obezbedili brzu isplatu.
Za pomoć oko prijave štete možete se obratiti našem kontakt centru na broj: 011/ 222 0 555.

Uputstvo za prijavu štete
Online prijava štete za pravna lica
Štetu na vozilu, po osnovu kasko osiguranja, možete prijaviti popunjavanjem formulara u nastavku. Naknada štete biće isplaćena najkasnije 14 dana od podnošenja kompletne dokumentacije za prijavu štete.
Fizička lica mogu prijaviti štetu preko portala za klijente. Kliknite ovde da pristupite portalu.

Polja označena sa * su obavezna

Osnovni podaci

Podaci o štetnom dogadjaju

Podaci o vozaču osiguranog vozila

Kontakt podaci podnosioca prijave

Prilozi


Potrebno je da proverite da li je po vašoj kasko polisi uplaćena celokupna premija osiguranja jer će Vam u suprotnom šteta biti umanjena za iznos duga. Ukoliko je preostala premija veća od naknade štete, izvršiće se prebijanje premije i štete, a preostali nedospeli deo premije naplatiće se odgovarajućim umanjenjem preostalih rata. Ukoliko želite da šteta bude plaćena serivisu, to će biti moguće nakon izmirenja duga po premiji.