Shop

Osiguranje useva i plodova

Vaši benefiti

 • Mogućnost plaćanja premije nakon žetve ili berbe, bez plaćanja kamate
 • Subvencija premije od strane države
 • Ugovaranje agro polise preko mobilne aplikacije

Da se uloženi rad isplati

Uspostavljanje balansa između porasta poljoprivredne proizvodnje i ugroženosti prirodnim nepogodama postao je priroritet svakog ozbiljnog agrarnog biznisa u našoj zemlji. Mi razumemo potrebu svođenja rizika od prirodnih nepogoda na minimum i uz pomoć svojih stručnjaka trudimo se da nađemo najbolje moguće rešenje za planiranje rizika i osiguranje useva.

Rizici

 Osiguranje useva i plodova pruža mogućnost osiguranja:

 • ratarskih i povrtarskih kultura,
 • voća,
 • grožđa
 • sadnog materijala
 • stabla i sadnice voća.

Usevi i plodovi se osiguravaju od sledećih rizika:

 • grada, požara i udara groma,
 • oluje,
 • gubitka količine i kvaliteta plodova voća i stonog grožđa.

Dodatne pogodnosti


Plaćanje premije osiguranja useva i plodova olakšano je i subvencijama koje svake godine daje država. Registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima država vraća deo plaćene premije osiguranja, što je precizirano uredbama koje izdaje resorno ministarstvo.

Digitalna Agro Polisa

Digitalna agro polisa kombinuje sve prednosti tradicionalnog osiguranja sa prednostima digitalne ere, pružajući vam zaštitu, jednostavnost i efikasnost.

Preuzmite Generali Srbija aplikaciju sa Google Play-a Preuzmite Generali Srbija aplikaciju sa App Store-a

Komentari klijenata

Važna pitanja

Visina premije osiguranja useva i plodova zavisi od biljne vrste, odbranih rizika za pokriće, ugovorene visine pokrića, lokacije na kojoj se usevi i plodovi osiguravaju, planiranog prinosa i ugovorene proizvođačke cene useva ili plodova. Premija se može platiti u takozvanim "agro rokovima" (nakon žetve, berbe) bez plaćanja kamate.