Shop
hero

Osiguranje imovine

Sigurna imovina u vašim rukama

Ulaganje u imovinu zahteva velika finansijska sredstva. Potencijalni nemili događaji, koje vrlo često ne možete kontrolisati niti predvideti, mogu značajno ugroziti imovinu i naneti velike materijalne štete, koje iziskuju nova novčana ulaganja. Najbolji način da pravovremeno predupredite moguće nastale štete i obezbedite novčanu naknadu koja će vam svakako umanjiti gubitke - jeste osiguranje imovine.

Osiguranje kuće i stana

Krov nad glavom je veoma važan. Brojni neželjeni rizici mogu ugroziti njegovu sigurnost. Zato zaštitite svoj dom na vreme.

Hitne intervencije u domaćinstvu

Kvar ne možete predvideti, ali u svakom trenutku možete dobiti pomoć stručnog i pouzdanog servisera. Pokriveni su i troškovi privremenog smeštaja kada boravak u stanu ili kući nije moguć.

Osiguranje plovnih objekata

Na moru, reci, jezeru ili kopnu, osiguranje plovnih objekata pruža sveobuhvatnu zaštitu od oštećenja. Možete sigurno i lako da zaplovite u svakom trenutku.

Osiguranje avijacije

Ukoliko koristite avion za lične potrebe, važno je da imate polisu koja će pokriti troškove oštećenja, kako na nebu tako i na zemlji.