Shop

Osiguranje avijacije

Vaši benefiti

 • Ispunjavate zakonsku obavezu za korišćenje letelica
 • Obezbedili ste svojim putnicima punu zaštitu ako do nezgode dođe
 • Kasko polisom pokrivena većina situacija u kojoj može nastati materijalna šteta zbog oštećenja

Osiguranje avijacije i putnika

Koristite avion za svoje potrebe, snimate iz vazduha, zaprašujete, prevozite ljude i i robu ili obučavate druge – neophodno je da budete osigurani za situacije kada korišćenjem letelice nanesete povrede ili štete svojim putnicima ili trećim licima.

 

Zato je važno da budete pokriveni polisom koja će pokriti troškove koji mogu nastati u slučaju njenog oštećenja – i na nebu i na zemlji.

Sa aspekta vrste i namene vazduhoplova, mogu se osigurati:

 • avioni saobraćajna avijacija (redovan saobraćaj i čarter);
 • privredna avijacija;
 • školski avioni;
 • ostala avijacija (upravni, sanitetski i dr.);
 • sportski avioni;
 • avioni za lične potrebe;
 • taksi saobraćaj.

Osiguravajuće pokriće

U zavisnosti od vaših potreba i mogućnosti, na raspolaganju su vam dve vrste pokrića:

 • Obavezno osiguranje od odgovornosti iz upotrebe vazduhoplova

Svi vazduhoplovi sa maksimalnom poletnom težinom većom od 20 kg moraju imati obavezno osiguranje od odgovornosti za štetu nanesene trećim licima, putnicima i njihovim ličnim stvarima.

 • Kasko osiguranje vazduhoplova

Kasko osiguranjem vazduhoplova se pokriva fizički gubitak ili oštećenje koje nastane na osiguranom vazduhoplovu dok leti, dok je usidren ili na zemlji kao i troškovi prenosa oštećenog vazduhoplova do mesta popravke.

Dodatne opcije

Kao vlasnik ili operater bespilotnog vazduhoplova morate, u skladu sa Pravilnikom o bespilotnim vazduhoplovima, posedovati polisu osiguranja od odgovornosti prema trećim licima.

Osiguranje od odgovornosti prema trećim licima za dronove podleže istim pravilima kao i kod regularnih vazduhoplova sa posadom, tako da takva polisa mora biti u skladu sa Zakonom i ispoštovati limite za vazduhoplove čija  je maksimalna poletna težina veća od 20kg.

Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi
%>