Shop

Credit Life

Vaši benefiti

  • Sigurnost novog doma i porodice
  • Odgovara životnim osiguranjima koja zahtevaju banke prilikom podizanja kredita
  • Visoke osigurane sume koje pokrivaju ostatak duga po kreditu
  • Porodica ne nasleđuje dug po kreditu i ostaje finansijski zaštićena

Sigurnost novog doma i porodice

Proizvod  je namenjen onima koji otplaćuju bankarske kredite. Ako nastupi osigurani slučaj, porodica ne nasleđuje dug po kreditu i ostaje finansijski zaštićena jer se neotplaćeni iznos kredita, koji ujedno predstavlja i osiguranu sumu, u celosti izmiruje.

Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi

Važna pitanja

Mogu se osigurati osobe od 14 do 65 godna života.

 

Premiju možete plaćati shodno vašim potrebama – mesečno ili godišnje.

 

Uz Credit Life osiguranje života možete zaključiti i dopunsko osiguranje za slučaj težih bolesti.