Site name
Site name

Credit Life

Sigurnost novog doma i porodice

Proizvod  je namenjen onima koji otplaćuju bankarske kredite. Ako nastupi osigurani slučaj, porodica ne nasleđuje dug po kreditu i ostaje finansijski zaštićena jer se neotplaćeni iznos kredita, koji ujedno predstavlja i osiguranu sumu, u celosti izmiruje.

 

Vaši benefiti

  • Sigurnost novog doma i porodice
  • Odgovara životnim osiguranjima koja zahtevaju banke prilikom podizanja kredita
  • Visoke osigurane sume koje pokrivaju ostatak duga po kreditu
  • Porodica ne nasleđuje dug po kreditu i ostaje finansijski zaštićena

Važna pitanja

Ko se može osigurati?
Kako mogu da plaćam premiju?
Da li postoji dopunsko osiguranje?