Shop

Zdravstveno osiguranje stranaca

Vaši benefiti

  • Pokriće troškova zdravstvene pomoći u hitnim slučajevima
  • Ispunjenje zakonske obaveze za slučaj produženja boravka u Republici Srbiji

Zdravstveno osiguranje stranaca u Srbiji

Da biste regulisali boravak u Republici Srbiji neophodno je da imate polisu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja izdatu u Republici Srbiji.

Nudimo vam da na veoma lak i jednostavan način osigurate zdravlje za vreme boravka u našoj zemlji.

Brzo i jednostavno, bez komplikovanih procedura i već od 10 evra mesečno, mi ćemo vam nadoknaditi troškove prevoza i vanbolničkog i bolničkog lečenja usled hitnog medicinskog slučaja.

Zdravstveno osiguranje stranaca u Srbiji

Polisa zdravstvenog osiguranja izdata u Republici Srbiji jedan je od obaveznih dokumenata koji se mora podneti uz zahtev za odobrenje privremenog boravka u zemlji. Osiguranje važi na teritoriji Republike Srbije.

Pokrića

Ovim paketom pokriveni su troškovi bolničkog i vanbolničkog lečenja usled nastupanja iznenadnog poremećaja zdravlja koje neposredno ugrožava osiguranikov život.

Pokriveni su troškovi:

  • ambulantnog lečenja;
  • sanitetskog materijala i lekova koje prepiše ovlašćeni lekar;
  • medicinsko-tehničkih pomagala (ukoliko su neophodan deo tretmana za slomljene ekstremitete i povrede i ako ih je prepisao ovlašćeni lekar);
  • dijagnoze rendgenom;
  • operacije i troškova u vezi sa operacijom;
  • bolničkog lečenja do 30 dana.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za strane državljane može se ugovoriti kao:

  • Individualno zdravstveno osiguranje (ugovarač može biti fizičko ili pravno lice) i
  • Kolektivno zdravstveno osiguranje (ugovarač može biti isključivo pravno lice)
Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi
%>