Shop

Kontakt

Generali Osiguranje Srbija
Vladimira Popovića 8
11070 Novi Beograd
E-mail: komunikacije@generali.rs

Nataša Đurđević
Direktor Direkcija za korporativne komunikacije
E-mail: natasa.djurdjevic@generali.rs


Novinare, za sva pitanja molimo da se obrate Nataši Đurđević:

natasa.djurdjevic@generali.rs