Shop

Osiguranje od autoodgovornosti

Vaši benefiti

 • Finansijska zaštita u slučaju štete pričinjene trećim licima
 • Mogućnost zaključenja na period kraći od godinu dana
 • Može ugovoriti i za štetu nanetu licima koja nisu treća lica

Optimalna zaštita za vas i vaše vozilo

Iako je bezbednost imperativ u saobraćaju, brojne su okolnosti koje mogu dovesti do neželjenih, a u isto vreme i neprijatnih događaja. Upravo zato, najvažnije je da uz osnovna vozačka dokumenta, sa sobom uvek imate polisu osiguranja od autoodgovornosti.

Optimalna zaštita za vas i vaše vozilo

Osiguranje od autoodgovornosti - zakonska obaveza

Osiguranje od autoodgovornosti je zakonski obavezno osiguranje koje se zaključuje prilikom registracije motornih vozila. Cilj je zaštita u slučaju štete pričinjene trećem licu, tako što će troškove koje bi inače platio osiguranik, platiti Generali osiguranje.

Šta je zelena karta?

Pasoš vašeg motornog vozila

Ukoliko putujete u određene zemlje, neophodan vam je zeleni karton, međunarodni karton osiguranja za vozilo.

Zeleni karton je obavezni dokument na teritoriju sledećih zemalja:Ukrajina, Moldavija, Turska, Iran, Severna Makedonija, Albanija, Azerbejdžan, Maroko i Tunis. Time obezbeđujete osiguravajuću zaštitu za eventualne materijalne i nematerijalne štete koje možete pričiniti trećim licima u saobraćajnoj nezgodi u tim zemljama.

Za teritorije Rusije i Belorusije zeleni karton prestao je da važi od 30.06.2023. Na pomenutim teritorijama neophodna je polisa graničnog nosiguranja.

Za dobijanje zelenog kartona neophodno je priložiti na uvid:

 • Polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti
 • Saobraćajnu dozvolu

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi

U skladu sa važećim Zakonom o saobraćaju, svi vozači motornih vozila u obavezi su da kod sebe imaju Izveštaj o saobraćajnoj nezgodi. Koristi se u slučaju manjih saobraćajnih nezgoda, sa manjom materijalnom štetom, i može biti validan umesto policijskog izveštaja.

Izveštaj o saobraćajnoj nezgodi možete preuzeti i na svim prodajnim mestima Generali Osiguranja Srbija.

Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi

Komentari klijenata

Važna pitanja

Polisa osiguranja od autoodgovornosti glasi na vozilo, a ne na vlasnika vozila.

Šteta se isplaćuje u iznosu propisanom zakonom, bez obzira na to ko je u trenutku nezgode upravljao vozilom kojim je šteta pričinjena.

Polisa osiguranja od autoodgovornosti se obično zaključuje na period od godinu dana. Postoji mogućnost da se zaključi i na kraći period s tim što se premija izračunava prema periodu trajanja osiguranja.

Pored navedenog, osnovog vida osiguranja od autoodgovornosti, mogu se ugovoriti i posebni vidovi osiguranja:

 • osiguranje vozila za vreme probnih vožnji i boravka u skladištima,
 • osiguranje vozila za dopremanje na sopstvenim osovinama,
 • osiguranje motornih vozila sa probnim tablicama,
 • osiguranje vozila za vreme mobilizacije od strane vlasti i za vreme raznih, samozaštitnih akcija.

Da bi se izvršila obnova registracije vozila potrebno je izvršiti uplatu:

a) PREMIJE OBAVEZNOG OSIGURANJA (obračunava se na osnovu snage motora u KW za putnička, nosivosti za teretna vozila i zapremine za motocikle);

b) TAKSE ZA REGISTRACIJU (radna zapremina i godište), i to za:

 • komunalnu taksu;
 • porez na upotrebu motornih vozila (obračunava se na osnovu godišta i zapremine i odnosi se samo na putnička vozila i motocikle)
 • nalepnice;
 • tehnički pregled. 

Za prvu registraciju, osim gore navedenih stavki, potrebno je i sledeće:

 • saobraćajna dozvola;
 • registarske tablice.

Ukoliko se na tehničkom pregledu ustanovi da nešto nije u redu sa vozilom, zakazuje se popravka.

Registraciju vozila može izvršiti samo vlasnik vozila ili neko drugo lice uz ovlašćenje dobijeno od vlasnika i overeno kod notara. Polisa osiguranja i sve uplatnice za takse glase na ime vlasnika vozila.

Ukoliko osiguranik ima dve polise (jedna je kratkoročna i uzeta je zbog dobijanja zelenog kartona) i dogodi se šteta, osiguranje važi po prvobitnoj polisi tj. po onoj uz koju su plaćene takse i porez i po osnovu koje je izvršena overa saobraćajne dozvole u MUP-u (važeća za MUP). Kratkoročna polisa uzeta od drugog osiguravajućeg društva radi dobijanja zelenog kartona je važeća za štete nastale u inostranstvu.

Ako osiguranik izgubi polisu, radi se prepis polise.

Polisu osiguranja možete ugovoriti u filijalama Generali Osiguranja Srbija i na tehničkim pregledima koji zastupaju Generali Osiguranje Srbija.

Bonus-malus je sistem utvrđivanja visine premije osiguranja od auto-odgovornosti u zavisnosti od toga da li ste u prethodnom periodu imali prijavljenu štetu ili ne.

Pravo na bonus, tj. popust na polisu osiguranja, ostvarujete u slučaju da niste imali prijavljenih šteta na vozilu.

U slučaju da ste u prethodnom periodu imali prijavljenih šteta, premija osiguranja će biti viša, i to je malus.

Da, u sledećim slučajevima:

1.  Ukoliko ste u prethodne tri godine odjavili, prodali ili poklonili vozilo po kojem niste imali prijavljenih šteta, bonus možete preneti na novonabavljeno vozilo kada ga prvi put budete osiguravali na godinu dana. Prethodno i novonabavljeno vozilo moraju biti iz iste premijske grupe. Na primer, bonus za putničko vozilo možete preneti samo na putničko vozilo.

2.  Ukoliko ste najpre nabavili novo vozilo i osigurali ga osnovnim, IV premijskim stepenom, a nakon toga prodali ili poklonili staro vozilo po kome nemate prijavljenih šteta, bonus možete preneti tek nakon prekida ili isteka polise za novonabavljeno vozilo i samo ukoliko bonus nije već iskorišćen.

Prilikom zaključenja polise za novonabavljeno vozilo agentu prodaje treba da naglasite da prenosite bonus i na uvid date dokaz o odjavi/otuđenju vozila i poslednju polisu otuđenog/odjavljenog vozila.

Na uvid se daju sledeća dokumenta:

 • U slučaju da je vozilo sa kojeg se prenosi bonus odjavljeno: dokaz o odjavi, tj. poništena saobraćajna dozvola ili potvrda MUP-a.
 • U slučaju da je vozilo sa koga se prenosi bonus prodato ili poklonjeno: overen kupoprodajni ugovor/overena faktura ili ugovor o poklonu.
 • U oba slučaja morate na uvid dati poslednju godišnju polisu odjavljenog/otuđenog vozila. Datum isteka te polise ne može biti stariji od tri godine.

Napomena: Bonus se može preneti samo na vozilo iste premijske grupe (npr. sa putničkog na putničko).

Možete se obratiti našem kontakt centru koji će vas uputiti u najbližu kancelariju da preuzmete prepis polise ili ga možete dobiti poštom, na zahtev.

Za izdavanje prepisa polise morate na uvid dati ličnu kartu jer se prepis može izdati isključivo osiguraniku.

Ne. Prema odluci Narodne banke Srbije, polisa sa koje se prenosi bonus mora biti jednogodišnja.

Ne možete preneti premijski stepen sa polise koja je prekinuta i po kojoj je izvršen povraćaj novca.

Duplikat zelenog kartona se ne izdaje, pa ste u slučaju gubitka zelenog kartona u obavezi da kupite novi.

Zeleni karton je obrazac stroge evidencije na kome nisu dozvoljene nikakve ispravke. U slučaju promene podataka o vlasniku vozila ili o registarskom broju vozila, mora se izdati novi zeleni karton sa novim podacima.