Shop

Life Concept

Vaši benefiti

  • pravo na sistematski pregled jednom godišnje u Mreži zdravstvenih ustanova Generali Osiguranja
  • pravo na uslugu Nutrigenetičke (DNK) analize NutriFit koju pruža kompanija GenePlanet
  • zaštita od rizika - smrti i nastanka jedne od 20 težih bolesti

Za zdravlje i sigurnost

Svaki dan je novi izazov. Svaki dan je novo iskustvo. Zakoračite smelo u nove izazove i iskustva uz novi proizvod životnog osiguranja – Life Concept. Osiguranje života Life Concept namenjeno je svima koji sebi i svojoj porodici žele da obezbede sigurniju budućnost i brigu o zdravlju.

Primeri

Pol Ženski Muški
Pristupna starost 30 40 50 30 40 50
Trajanje osiguranja 20 15 5 20 15 5
Osigurana suma za slučaj smrti 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
Osigurana suma za slučaj teže bolesti 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
Mesečna premija za osnovno pokriće (A):  16,20 16,38 19,44 18,58 18,88 23,63
Dopunska pokrića
Osigurana suma za slučaj 1‒99 % invaliditeta usled nesrećnog slučaja: 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
Osigurana suma za slučaj 100 % invaliditeta usled nesrećnog slučaja: 20.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00
Osigurana suma za slučaj preloma kosti usled nesrećnog slučaja: 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Osigurana suma za slučaj hirurške intervencije: 500,00 500,00 2.500,00 500,00 500,00 2.500,00
Mesečna premija za dopunsko pokriće (B): 3,89 3,14 6,56 3,89 3,14 6,56
Ukupna mesečna premija (A) + (B): 20,09 19,52 27,83 22,47 22,02 32,02

 

* Primeri osiguranih suma i premija su izraženi u evrima

Preuzmi dokumente
Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi

Važna pitanja

Mogu se osigurati sve osobe od punih 14 do 65 godina.

Minimalno trajanje osiguranja je pet godina, a maksimalno 25 godina.

Premiju možete plaćati shodno vašim potrebama - u mesečnim, kvartalnim, polugodišnjim i godišnjim ratama.

Uz Life Concept mogu se ugovoriti sledeća dopunska osiguranja:

  • Osiguranje za slučaj invaliditeta usled nesrećnog slučaja
  • Osiguranje za slučaj preloma kosti usled nesrećnog slučaja
  • Osiguranje za slučaj hirurške intervencije (bez obzira na uzrok)