Site name
Site name

The Human Safety Net

Generali osiguranje i Human Safety net rade na stvaranju boljih uslova za ljude.
Verujemo da nikoga ne treba sprečavati da ostvari svoj potencijal, šta god da se desi u životu.

The Human Safety Net je globalna inicijativa Generali grupe za međusobno povezivanje ljudi radi pružanja pomoći onima kojima je potrebna. Pokrenuta je 2017. godine sa ciljem da unapređuje život ljudi van okvira svakodnevnog poslovanja.

Naša misija je da pomognemo ranjivim kategorijama ljudi da razviju svoj potencijal. Da bismo to postigli, objedinjujemo snage neprofitnih organizacija i privatnog sektora širom sveta. Naš trud je usmeren prvenstveno na pomoć izbeglicama, novorođenčadi i porodicama sa malom decom.

Kroz inicijativu The Human Safety Net, Generali angažuje svoje ljude i resurse, finansijsku podršku, vreme i veštine da dopre do što više ljudi i stvori bolje uslove za one koji su u nepovoljnom položaju. Inicijativi su se priključile Generalijeve kompanije iz 22 države i svaka je izabrala program za koji je smatrala da je najznačajniji za lokalnu zajednicu. Do sada je donirano preko osam miliona evra pomoći.

Naši programi

Program za startape izbeglica
Cilj ovog programa je da pomogne izbeglicama u Evropi da sebi i svojim porodicama obezbede dostojanstven život. S obzirom na to da mnogi od njih dolaze sa preduzetničkim veštinama, program im pruža podršku u pokretanju malog preduzeća.

Program za porodice
Ideja je da se svoj deci, a naročito onoj koja žive u nemaštini, pruže jednake mogućnosti za razvoj. U tome su ključni njihovi roditelji. Ovaj program pomaže obespravljenim roditeljima da otključaju potencijal svoje dece tokom prvih šest godina života, koje najviše utiču na njihov razvoj.

Program za novorođenčad
Program se fokusira na spašavanje života novorođenčadi od asfiksije, komplikacije do koje može doći pri rođenju i koja može prouzrokovati značajna i nepovratna oštećenja bebinog mozga. Program uspostavlja saradnju sa zdravstvenim radnicima i roditeljima radi unapređenja prevencije i lečenja ovog stanja.

Saznajte više o The Human Safety Net incijativi na www.thehumansafetynet.org.