Shop

Total Medic 10+

Vaši benefiti

 • Kreiranje željenog paketa pokrića po izboru osiguranika
 • Brzo i jednostavno zakazivanje pregleda
 • Vrhunska usluga i stručno osoblje 24/7 tokom cele godine
 • Popusti prilikom kupovine u partnerskim kompanijama - pogodnosti za klijente

Idealna zdravstvena zaštita

Prioritet svakog čoveka je briga o sopstvenom i zdravlju svoje porodice. Zato je važno imati na raspolaganju kvalitetnu i brzu pomoć dobrih lekara. Generali Osiguranje vam nudi Total Medic 10+, idealnu zdravstvenu zaštitu koja omogućava brzo zakazivanje pregleda i pruža brigu najboljih stručnjaka koji koriste vrhunsku opremu. Ako želite, uz osnovno pokriće možete ugovoriti dodatna.

Osnovne karakteristike

 • Kao osnovno pokriće može se ugovoriti vanbolničkoi/ili bolničko lečenje.
 • Uz osnovni paket može se ugovoriti i dodatno pokriće (jedno ili više njih) po izboru osiguranika:
 • lekovi na recept,
 • sistematski pregled
 • vođenje trudnoće
 • fizikalna terapija
 • stomatologija
 • optika
 • Svakom osiguraniku se izdaje kartica za korišćenje ugovorenih usluga u Mreži klinika bez direktnog plaćanja troškova.
 • Mogućnost osiguranja članova porodice kroz porodične pakete. Pod članovima porodice se podrazumevaju supružnik i deca do 18, odnosno do 26 godina starosti ukoliko su studenti.
 • Minimalna mesečna premija iznosi 20 EUR.

Osnovno pokriće

Rizici koje osiguranje pokriva zavise od ugovorenih pokrića.

Pokriveni su troškovi lečenja akutnih i hroničnih oboljenja koja prvi put nastanu u toku trajanja osiguranja, uz isključenje prethodnog zdravstvenog stanja.

Bolničko i vanbolničko lečenje su osnovna pokrića i mogu se ugovoriti nezavisno jedno od drugog.

Dodatne informacije

Bolničko lečenje – participacija 100 EUR Do 10.000 EUR
smeštaj i ishrana 
pregled ovlašćenog lekara 
dijagnostika
terapije (registrovanim lekovima, injekciona, infuziona, fizikalna, rehabilitaciona, logopedska, hemioterapija i radioterapija)
hirurške intervencije uključujući implantante koje je prepisao ovlašćeni lekar
hitne stomatološke intervencije
lekovi i sanitetski materijal
medicinsko-tehnička pomagala

Vanbolničko lečenje

10.000 EUR

NIVO I

10.000 EUR

NIVO II 

pregled ovlašćenog lekara

DA, bez profesora

DA, bez profesora

drugo lekarsko mišljenje (profesor ili konsultacija preko interneta)

/

dijagnostika

DA, bez: CT, MR, HSG, biopsije, endoskopije

laboratorijske analize

Da, bez virusološke analize, ostale hormonske i imunološke analize, kalprotektin testa, alergoprobe  √

terapije

(registrovanim lekovima, injekciona, inhalacione, infuziona)

 √  √

ambulantne intervencije

/

u slučaju uboda, opekotina, razderotina ili rasekotina

Preventivna zaštita deteta

(zdravo dete)

NIVO I

NIVO II

rutinski pregledi ovlašćenog lekara

do 6 pregleda

do 6 pregleda

ultrazvučni pregled kukova

do 2 UZ

do 2 UZ

vakcinacija

 

Dodatna pokrića

Zdravstvena zaštita trudnice i novorođenčeta (karenca 3 meseca) do 1500 EUR
pregledi, brisevi, laboratorija (KKS, osnovna biohemija, analiza urina) do 7 puta
UZ i dopler ploda dodatni UZ (rizična trudnoća) do 7 puta   1
ekspertski UZ 1
biohemijski skrining
prenatalni vitamini
prenatalna dijagnostika (invazivna i neinvazivna) do 400 EUR

 

Sistematski pregled jednom godišnje
ugovoreni paket prema polu i uzrastu
Lekovi na recept u vanbolničkom lečenju – participacija 20%

500 EUR ili 1000 EUR

lekovi na recept prema uputu lekara

 

Fizikalna terapija

do 300 EUR

kineziterapija, elektroterapija, terapija laserom, magnetoterapija, ultrazvučna terapija i termoterapija

 

Stomatologija – participacija 10%

do 200 EUR

preventivni tretman, periodontalno skidanje kamenca (jednom godišnje), amalgamske i kompozitne plombe, kompomerne restauracije, punjenje korena, krunice, mostovi, vađenje zuba

 

Optika – participacija 10% do 200 EUR
pregled
okviri do 50 EUR
 
stakla i sočiva do 100 EUR

Komentari klijenata

Važna pitanja

Ovo osiguranje se koristi isključivo u Mreži zdravstvenih ustanova Generali osiguranja.

Korišćenje usluga klinika u okviru medicinskih ustanova Bel Medic podrazumeva 20% participacije za vanbolničko lečenje, dok za sve ostale usluge ne postoji participacija.

Osiguranik je u obavezi da pre korišćenja ugovorenih usluga pozove Medic Call Centar na broj telefona 011/222-0575 i zakaže pregled u izabranoj zdravstvenoj ustanovi. Ukoliko osiguranik pre korišćenja ugovorenih medicinskih tretmana ne pozove Medic Call Centar, osiguravač zadržava pravo da ne učestvuje u nastalim troškovima.