Shop
Generali Osiguranje Srbija

Generali Osiguranje Srbija

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI TOKOM ORGANIZOVANJA PROMOTIVNIH PODAJNIH AKCIJA

Akcionarsko društvo za osiguranje GENERALI OSIGURANJE SRBIJA, Beograd („Društvo”) obrađuje podatke o ličnosti klijenata i potencijalnih klijenata u svrhu oranizovanja promotivne prodajne akcije. Podatke o ličnosti prikuplja od lica koja učestvuju u prodajnoj akciji pod uslovima iz promotivne prodajne akcije. Osnov za obradu ovih podatka je ugovor. Bez obrade podataka o ličnosti Društvo nije u mogućnosti da sprovede promotivnu prodajnu akciju.

Društvo obrađuje podatke o ličnosti (ime i prezime, broj telefona, adresu e-pošte, mesto stanovanja) prikupljene putem prodajne akcije od lica koje je popunilo anketu i dalo svoj pristanak radi kontaktiranja, slanja korisnih informacija, ponuda i obaveštenja o proizvodima i uslugama osiguranja. Osnov za ovu obradu je pristanak lica, a podaci se čuvaju 5 godina, odnosno do opoziva pristanka.

Društvo prosleđuje podatke o ličnosti trećim licima koja po zakonu i prirodi svoga posla moraju imati pristup tim podacima.

Lice koje je dalo pristanak za kontaktiranje ima pravo na opoziv pristanka za obradu podataka, pravo na pristup, ispravku, dopunu, brisanje i ograničenje obrade podataka, pravo na prigovor i pravo na prenosivost. Lice koje je dalo pristanak za obradu podatka ima pravo na njegov opoziv. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade pre opoziva.
Lice koje smatra da je obrada podataka o ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ima pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Za pitanja koja se tiču privatnosti i bezbednosti ličnih podataka, ili ukoliko imate saznanja ili sumnju o njihovom narušavanju, možete kontaktirati Lice za zaštitu podatka o ličnosti:

telefonom: 011 222 0 555

e-poštom: dpo@generali.rs

poštom: GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o, Vladimira Popovića 8, 11070 Novi Beograd