Shop

Jednokratna naknada za teška stanja

Vaši benefiti

 • Jednokratna isplata novčane naknade za lečenje 18 najtežih oboljenja
 • Jednokratna novčana naknada u slučaju jedne od velikog broja hirurških intervencija

Kolektivno dodatno zdravstveno osiguranje za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija

Kolektivno dodatno zdravstveno osiguranje za slučaj težih bolesti je vrsta dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koja obezbeđuje isplatu novčane naknade u slučaju dijagnoze teže bolesti.

 

Namenjeno je poslodavcima, organizacijama, institucijama i drugim pravnim licima, koji na ovaj način svojim zaposlenima, korisnicima usluga, članovima i njihovim porodicama obezbeđuju dodatnu sigurnost u svakodnevnom životu.

Kolektivno dodatno zdravstveno osiguranje za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija

Kolektivno dodatno zdravstveno osiguranje za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija obuhvata:

Teže bolesti

 • Osnovno pokriće - omogućava jednokratnu isplatu novčane naknade za lečenje 18 najtežih oboljenja: maligni tumori, moždani udar, infarkt miokarda, koma, embolija pluća, bakterijski meningitis, encefalitis, paraliza/paraplegija, otkazivanje rada bubrega, benigni tumori mozga, hronično oboljenje jetre, hronično oboljenje pluća, teže posledice perforacije u gastrointestinalnom traktu, teža oboljenja žlezda sa unutrašnjim lučenjem (Adisonova bolest), slepilo, maligni tumor kože (melanoma malignum), vanmaterična trudnoća, paraliza i dr.
 • Dodatno pokriće - omogućava jednokratnu isplatu novčane naknade za lečenje 15 težih bolesti uz plaćanje uvećane premije: Parkinsonova bolest, Alchajmerova bolest, Behterova bolest, Multipla skleroza, Lajmska bolest, opekotine trećeg stepena, reumatski arthritis, teže posledice sepse, inflamatorna bolest creva (ulcerozni kolitis i Kronova bolest), epilepsija, teža oboljenja žlezda sa unutrašnjim lučenjem (tireotoksična kriza, Kušingov sindrom i benigni feohromocitom), hronični venski ulkus i hronična venska insuficijencija, maligni tumori kože (bazocelularni i planocelularni karcinom).

Hirurške intervencije

Osiguranje za slučaj hirurških intervencija osiguranicima obezbeđuje jednokratnu novčanu naknadu u slučaju jedne od velikog broja hirurških intervencija, a među njima:

 • operacije srca,
 • abdomena,
 • digestivnog trakta,
 • respiratornog, nervnog ili urinarnog sistema,
 • čula sluha, vida i dr.

Ove naknade se isplaćuju direktno osiguraniku, neposredno nakon obavljene hirurške intervencije.

Novčana naknada u visini procentualnog dela sume osiguranja kojom osigurano lice raspolaže nakon isplate može poslužiti:

 • nabavci lekova i sanitetskog materijala,
 • plaćanju dodatnih usluga koje se inače u medicinskim ustanovama posebno plaćaju,
 • organizovanju kućne nege,
 • svim drugim potrebama od trenutka kada se postavi dijagnoza ili se izvrši operacija u bolnici.

Osigurano lice slobodno raspolaže novcem, a isplata novčane naknade ne zavisi od troškova lečenja ili obavljanja hirurške intervencije (operacije) osiguranog lica, pa nije potrebno pravdati troškove da bi isplata bila izvršena.

Osiguranje ne pokriva teže bolesti koje su ustanovljene u trenutku potpisivanja ugovora, odnosno bolesti od kojih osigurano lice već boluje, niti hirurške intervencije za koje je ranije utvrđena potreba ili su bile izvršene pre početka osiguranja.

Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi

Važna pitanja

Osigurano lice koje je u toku perioda osiguranja prijavilo neku težu bolest i dobilo naknadu, ima pravo i na 40% sume osiguranja za slučaj hirurške intervencije ukoliko se hirurškoj intervenciji podvrgava u cilju lečenja već prijavljene teže bolesti.

Novčana naknada u visini procentualnog dela sume osiguranja isplaćuje se najduže u roku od 14 dana od dana podnošenja prijave osiguranog slučaja, odnosno od dana kada je Generali Osiguranje Srbija primilo dokaze i utvrdilo postojanje obaveze.

%>