Shop

Grupno osiguranje života za slučaj smrti usled bolesti

Vaši benefiti

  • Dobar instrument kod motivacije i nagrađivanja zaposlenih
  • Mogu se osigurati svi zaposleni koja se nalaze u radnom odnosu kao i lica koja rade na osnovu ugovora van radnog odnosa

Grupno osiguranje života za slučaj smrti usled bolesti

Namenjeno poslodavcima koji žele da obezbede svojim zaposlenima finansijsku zaštitu od nepredviđenih životnih situacija.

 

Osiguranjem svojih zaposlenih pružate sigurnost i zaštitu njima i njihovim porodicama i stičete njihovo poverenje i lojalnost.

Generali grupno osiguranje života za slučaj smrti usled bolesti možete ugovoriti kao pokriće u kombinaciji sa  kolektivnim osiguranjem zaposlenih od posledica nezgode, povrede na radu i profesionalnih oboljenja. Osigurani slučaj predstavlja smrt osiguranika usled bolesti u periodu trajanja osiguranja.

Primer premije za grupno osiguranje života:

Prosečna pristupna starost osiguranika

40

Broj osiguranika

5

Osigurana suma za slučaj smrti (RSD)

200.000

Godišnja premija po zaposlenom (RSD)

603,91

Godišnja premija za sve zaposlene (RSD)

3019,53

 

 

Primer premije za grupno osiguranje života u kombinaciji sa kolektivnim osiguranjem od posledica nesrećnog slučaja (nezgode):

Pokrića

Osigurana suma (RSD)

Premija po zaposlenom (RSD)

Premija za sve zaposlene (RSD)

A. OSIGURANJE ŽIVOTA

     

Smrt

200.000

603,91

3019.53

UKUPNO (A)

 

603,91

3019,53*

B. KOLEKTIVNO OSIGURANJE OD NEZGODE

     

Smrt usled nezgode

200.000,00

165,00

825,00

Invaliditet

400.000,00

330,00

1650,00

Troškovi lečenja

100.000,00

750,00

3750,00

Dnevna naknada

100,00

495,00

2475,00

Hirurška intervencija

30.000,00

225,00

1125,00

Saobraćajna nezgoda

100.000,00

53,00

265,00

Prelom kosti - jednokratna

5000,00

187,50

937,50

UKUPNO (B)

 

1984,95

9924,75**

UKUPNO (A+B)

 

2588,86

12.944,28

 

*Na ovaj iznos premije poslodavac ne plaća pripadajuće poreze i doprinose.                         

**Na ovaj iznos premije poslodavac ne plaća pripadajuće poreze i doprinose.

Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi

Važna pitanja

Mogu se osigurati sva lica koja se nalaze u radnom odnosu i radno angažovana lica koja rade na osnovu ugovora van radnog odnosa, od navršenih 14 do navršenih 75 godina starosti.

Visina premije se utvrđuje na osnovu očekivane prosečne pristupne starosti osiguranika, osigurane sume i broja osiguranika u grupi.

Premiju možete plaćati shodno vašim potrebama – mesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje.

%>