Shop

Medica Exelenta

Vaši benefiti

 • U zavisnosti od potreba i mogućnosti, možete ugovoriti različite kombinacije pokrića uz nižu osiguranu sumu
 • Pored ugovorenih pokrića, vašim zaposlenima je na raspolaganju i usluga onlajn konsultacije sa lekarom
 • Dobar način da motivišete i nagradite zaposlene
 • Manja učestalost bolovanja i veća efikasnost zaposlenih

Medica Exelenta

Namenjena je svim poslodavcima koji su spremni da svojim zaposlenima pruže vrhunske uslove rada i najbolju zdravstvenu zaštitu.

 

Ako smatrate da vaši zaposleni zaslužuju više jer predano rade svoj posao, onda je Medica Exelenta pravi izbor jer ima najšire pokriće medicinskih usluga.

Maksimalna osigurana suma iznosi 100.000 EUR po osiguranom licu u toku jedne godine. Ovim osiguranjem mogu biti obuhvaćeni i članovi porodice.

Pokrića

Osnovno pokriće:

 • vanbolničko lečenje – dijagnostika, kućne posete, svi specijalistički pregledi, usluge laboratorije, terapije (injekcije, inhalacija i infuzija uz upotrebu registrovanih lekova), hitan bolnički transport, tretmani akupunkturom, psihijatrijske usluge, homeopatski tretmani, fizikalna terapija, kućna nega, dijagnostičke procedure, laboratorijski nalazi, testovi i analize za utvrđivanje neplodnosti (do 300 EUR), medicinska pomagala.
 • bolničko lečenje – dijagnostika, laboratorija, neophodni lekovi, medicinske usluge lekara specijalista, smeštaj u privatnoj sobi ili u privatnom apartmanu, terapije (injekcije, inhalacija i infuzija uz upotrebu registrovanih lekova), fizikalna terapija, intervencije sa lokalnom i totalnom anestezijom, laparaskopija, urgentne stomatološke intervencije, obezbeđivanje lekova i medicinskog materijala, medicinska pomagala, predoperativni tretmani, operativni troškovi, implanti, intenzivna nega.
 • zdravstvena zaštita trudnica i beba – redovni pregledi, brisevi, laboratorijski nalazi, ultrazvuk, dodatni ultrazvuk u slučaju rizične trudnoće, biohemijski skrining, amniocinteza, biopsija, kordiocinteza, troškovi porođaja (epidural, apartmanski smeštaj, prisustvo oca porođaju, naknade za lekara, medicinskog tehničara, anesteziologa), prenatalni vitamini, zdravstvena zaštita novorođenčeta starosti do mesec dana, kućna nega, devet pregleda kod određenog lekara u roku od 24 meseca (redovni pregledi i vakcinacije) u slučaju da osigurano lice osigura dete u prvih 30 dana.

Dodatno pokriće:

 • lekovi koji se izdaju na recept
 • sistematski pregled
 • oftalmološke usluge
 • stomatološke usluge

Za sva pokrića postoje limiti u skladu sa ugovorenom osiguranom sumom.

Mreže klinika u zavisnosti od ugovorenog paketa:

Za pregled paketa kliknite ispod na ikonicu

Za pregled paketa kliknite ispod na ikonicu

Za pregled paketa kliknite ispod na ikonicu

Za pregled paketa kliknite ispod na ikonicu

Za pregled paketa kliknite ispod na ikonicu

DODATNA USLUGA – ONLAJN KONSULTACIJA SA LEKAROM

Uslugu onlajn konsultacije sa lekarom pružamo u saradnji sa najpoznatijim stručnjacima i ustanovama u zemlji. Zavisno od slučaja, Medic Call Centar kompanije Europ Assistance upućuje klijente na lekare opšte prakse dostupne na njenoj platformi, odnosno na lekare specijaliste dostupne na platformi Global Digital Clinic (GDC).

Tabela primera

LICA - KOLEKTIVNA ZDRAVSTVENA OSIGURANJA

VRSTA OSIGURANJA

Sume osiguranja

POKRIĆA

MESEČNA PREMIJA
PO OSIGURANIKU

MEDICA EXELENTA
(minimalno 6 osiguranih zaposlenih)

5.000 EUR

Osnovno pokriće (bolničko i vanbolničko lečenje)

starost osiguranika
30-39 god.

mesečna premija
39,13 EUR
starost
osiguranika
40-49 god.

mesečna premija
51,20 EUR

100 EUR

Sistematski pregled

MEDICA EXELENTA
(minimalno 6 osiguranih zaposlenih)

max. 100.000 EUR

Osnovno pokriće (bolničko i vanbolničko lečenje)

starost osiguranika
30-39 god.

mesečna premija
88,02 EUR

starost
osiguranika
40-49 god.

mesečna premija
110,07 EUR

100 EUR

Sistematski pregled

7.500 EUR

Zdravstvena zaštita trudnica i novorođenčadi

1.000 EUR

Lekovi na recept

250 EUR/ 20% participacije

Stomatologija

200 EUR za stakla +
75 EUR za okvire +
75 EUR za pregled jednom godišnje

Oftalmologija

 

Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi

Važna pitanja

Ovo osiguranje se može koristiti u Mreži klinika, uz zakazivanje pregleda direktnim pozivanjem klinike ili putem Medic Call Centra na broj 011/222 0575. Ukoliko koriste usluge drugih ovlašćenih lekara i institucija (van mreže), troškovi se plaćaju na licu mesta, a nadoknada se vrši refundacijom.
Svakom osiguraniku se izdaje kartica koja omogućava korišćenje svih ugovorenih usluga u Mreži bez direktnog plaćanja nastalih troškova.

Onlajn konsultacija sa lekarom obuhvata sledeće:

 • tumačenje laboratorijskih rezultata i dijagnostičkih nalaza
 • konsultaciju o nastavku terapije koju je ordinirao lekar specijalista
 • upućivanje na dodatnu dijagnostiku i nastavak lečenja
 • drugo lekarsko mišljenje
 • nutricionističke savete lekara specijaliste, samo za pacijente kojima je dijagnosticiran dijabetes ili kancer, ukoliko su u skladu sa uslovima
 • konsultacije s psihijatrom i lečenje, ukoliko je ugovoreno
 • ispitivanje reproduktivnog zdravlja (analiza prethodnih nalaza, uzimanje anamneze i upućivanje na dalje lečenje ili dijagnostiku), ukoliko je ugovoreno
 • konsultacije sa lekarima u vezi sa porodičnom anamnezom, ukoliko je ugovoreno

Kako se koristi usluga onlajn konsultacije?

Za korišćenje usluge onlajn konsultacije sa lekarom pozovite Medic Call Centar na 011/2220575 i pritisnite odgovarajući taster za onlajn konsultaciju. Medic Call Centar će proveriti vaše pokriće po ugovorenom osiguranju Medica Excelenta i uputiti vas na odgovarajuću platformu. Zavisno od slučaja, Medic Call Centar upućuje klijente na lekare opšte prakse i psihologe dostupne na platformi kompanije Europ Assistance, odnosno na lekare specijaliste dostupne na platformi Global Digital Clinic (GDC).

Konsultacije sa lekarima specijalistima se zakazuju i obavljaju na sajtu www.globaldigitalclinic.com ili preuzimanjem GDC visit me aplikacije. Poželjno je da se pre zakazivanja konsultacije registrujete na platformi i popunite svoj elektronski medicinski karton koji ćete dati na uvid izabranom lekaru.
Aplikaciju možete preuzeti na Google Play i App Store prodavnicama.
Detaljne instrukcije i video tutorijale za registraciju i process selekcije lekara i zakazivanja konsultacije na GDC platform, možete pronaći ovde.

 

Šta u slučaju otkazivanja ili nepojavljivanja na onlajn konsultaciji sa lekarom?

U slučaju da se ne pojavite na zakazanoj onlajn konsultaciji sa lekarom ili ne pomerite termin, snosićete trošak ove usluge.
Ukoliko želite da otkažete termin konsultacije na GDC platformi, možete to uraditi najkasnije 8 sati pre zakazanog termina. Ukoliko ne otkažete termin i ne pojavite se na konsultaciji, vaš token za aktivaciju usluge smatraće se iskorišćenim i usluga će vam biti naplaćena kroz polisu. Ukoliko otkažete termin konsultacije pre isteka roka od 8 sati, token za aktivaciju usluge ostaje aktivan.
Ukoliko želite da otkažete termin konsultacije na Europ Assistance platformi, to možete uraditi najkasnije 3 sata pre zakazanog termina, pozivom Medic Call Centra na broj +381(0)11 2220575. Ukoliko želite da pomerite zakazani termin, to možete uraditi najkasnije 1 sat pre zakazanog termina, pozivom Medic Call Centra. Ukoliko ne otkažete termin i ne pojavite se na konsultaciji, usluga će vam biti naplaćena kroz polisu.

 

Potrebna vam je pomoć za korišćenje usluge onlajn konsultacije?

Pozovite Medic Call Centar 011/2220575

%>