Site name
Site name

Medica Exelenta

Namenjena je svim poslodavcima koji su spremni da svojim zaposlenima priušte vrhunski tretman, kako u domenu poslovnih uslova, tako i u domenu očuvanja zdravlja.

Ako smatrate da vaši zaposleni rade u posebnoj kompaniji koja se izdvaja od drugih, da zaslužuju više jer predano rade svoj posao, onda je Medica Exelenta pravi izbor, kao paket sa najširim pokrićem medicinskih usluga.

 

Vaši benefiti

  • U zavisnosti od potreba i mogućnosti, možete ugovoriti različite kombinacije pokrića uz nižu osiguranu sumu
  • Dobar instrument kod motivacije i nagrađivanja zaposlenih,
  • Manji procenat bolovanja i veća efikasnost zaposlenih
kolektivno zdravstveno osiguranje zaposleni Medica Exelenta Generali

Maksimalna osigurana suma ovog pokrića iznosi 100.000 EUR po osiguranom licu u toku jedne godine. Ovim osiguranjem mogu biti obuhvaćeni i članovi porodice.

Pokrića

Osnovno pokriće obuhvata:

  • vanbolničko lečenje - dijagnostika, kućne posete, svi specijalistički pregledi, usluge laboratorije, terapije (injekcije, inhalacija i infuzija uz upotrebu registrovanih lekova), hitan bolnički transport, tretmani akupunkturom, psihijatrijske usluge, homeopatski tretmani, terapije fizikalne medicine, kućna nega, dijagnostičke procedure, laboratorijski nalazi, testovi i analize za utvrđivanje neplodnosti (do 300 evra), medicinska pomagala.
  • bolničko lečenje - dijagnostika, laboratorija, neophodni lekovi, medicinske usluge specijalista, smeštaj u privatnoj sobi ili u privatnom apartmanu, terapije (injekcije, inhalacija i infuzija uz upotrebu registrovanih lekova), fizikalne terapije, intervencije sa lokalnom i totalnom anestezijom, laparaskopija, urgentne stomatološke intervencije, obezbeđivanje lekova i medicinskog materijala, medicinska pomagala, predoperativni tretmani, operativni troškovi, implanti, intenzivna nega.
  • zdravstvena zaštita trudnica i beba - redovni pregledi, brisevi, laboratorijski nalazi, ultrazvuk, dodatni ultrazvuk u slučaju rizične trudnoće, biohemijski skrining, amniocinteza, biopsija, kordiocinteza, troškovi porođaja (epidural, apartmanski smeštaj, prisustvo oca porođaju, naknade za lekara, medicinskog tehničara, anesteziologa), prenatalni vitamini, zdravstvena zaštita novorođenčeta starosti do mesec dana, kućna nega, 9 pregleda sa određenim doktorom u roku od 24 meseca (redovni pregledi i vakcinacije), u slučaju da osigurano lice osigura dete u prvih 30 dana.

Dodatno pokriće obuhvata:

  • lekovi koji se izdaju na recept;
  • sistematski pregledi;
  • oftalmološke usluge;
  • stomatološke usluge.

Za sva gore navedena pokrića postoje limiti po pokrićima, u skladu sa ugovorenom osiguranom sumom.

Važna pitanja

Kako se koristi osiguranje?
 

Tabela primera

LICA - KOLEKTIVNA ZDRAVSTVENA OSIGURANJA

VRSTA OSIGURANJA

Sume osiguranja

POKRIĆA

MESEČNA PREMIJA
PO OSIGURANOM LICU

MEDICA EXELENTA
(minimalan broj osiguranika 6 zaposlenih)

5.000 EUR

Osnovno pokriće (bolničko i vanbolničko lečenje)

pojedinac
30-39 god.
39.13 EUR

pojedinac
40-49 god.
51.20 EUR

100 EUR

Sistematski pregled

MEDICA EXELENTA
(minimalan broj osiguranika 6 zaposlenih)

max 100.000 EUR

Osnovno pokriće (bolničko i vanbolničko lečenje)

pojedinac
30-39 god.
88.02 EUR

pojedinac
40-49 god.
110.07 EUR

100 EUR

Sistematski pregled

7.500 EUR

Zdravstvena zaštita trudnica i novorođenčadi

1.000 EUR

Lekovi na recept

250 EUR/ 20% participacije

Stomatologija

200 EUR za stakla + 75 EUR za okvire + 75 EUR za pregled jednom godišnje

Oftalmologija