Site name
Site name

Europ Assistance

Europ Assistance – globalni lider

Generali Osiguranje Srbija sarađuje sa asistentskom kompanijom Europ Assistance kako bi svojim osiguranicima obezbedilo brzu i kvalitetnu medicinsku, putnu i pravnu asistenciju.

Preko Europ Assistance osiguranicima je tokom boravka u inostranstvu obezbeđeno davanje prvih lekarskih saveta u hitnim slučajevima, upućivanje na najbližeg lekara ili zdravstvenu ustanovu, hitna dostava lekova, organizovanje i plaćanje troškova medicinske evakuacije i repatrijacije i organizovanje usluga putne i pravne pomoći u inostranstvu.

Europ Assistance dostupna je preko dežurnog centra na brojeve telefona

+381 11 41 44 104, +381 64 82 82 020 ili putem faksa na broj +381 11 411 9999.

Kontakt telefon dežurnog centra asistentske kompanije Europ Assistance na raspolaganju vam je 24 časa dnevno i komunikacija se odvija na srpskom i engleskom jeziku.