Shop

Osiguranje od finansijskih gubitaka

Osiguranje od finansijskih gubitaka

Finansijski gubici usled propusta u sopstvenom radu i radu zaposlenih, ili zbog pogrešnih odluka rukovodilaca, mogu biti značajni i dugoročni. Zato na vreme obezbedite zaštitu od odgovornosti prema trećim licima.

Vrste osiguranja od finansijskih gubitaka

Osiguranje od profesionalne odgovornosti

I pored profesionalnog pristupa radu, savesnog i odgovornog obavljanja posla, advokati, projektanti, računovođe, revizori i drugi profesionalci tokom rada mogu napraviti propuste.

Osiguranjem od profesionalne odgovornosti možete zaštititi sebe i svoje poslovanje od potencijalnih materijalnih, telesnih i čisto finansijskih šteta učinjenih naručiocima.

Osiguranje od odgovornosti direktora i članova uprave

Zaštitite svoje direktore, članove uprave i preduzeće od pogrešnih odluka.

Ovaj proizvod pruža finansijsku zaštitu direktorima, članovima uprave i ostalim zaposlenima koji imaju upravljačku funkciju u privrednom društvu kada je protiv njih podnet zahtev za naknadu štete ili tužba zbog štetnih radnji, propusta i sl.

Neplanirani troškovi mogu ozbiljno ugroziti poslovanje privrednog društva, a ličnu imovinu stvaranu godinama ‒ istopiti. Polisa osiguranja štiti kapital deoničara i interese trećih lica i predstavlja konkurentnu prednost kod zapošljavanja top menadžmenta.