Shop

Osiguranje transporta

Osiguranje robe u transportu

Osiguranje robe pokriva fizičko oštećenje ili gubitak vaše robe dok je u transportu. Ono obezbeđuje finansijsku nadoknadu bilo da do oštećenja ili gubitka dođe tokom drumskog, železničkog, pomorskog ili vazdušnog prevoza robe, u domaćem ili međunarodnom saobraćaju.

Vrste osiguranja transporta

Osiguranje od odgovornosti drumskog prevoznika

Ovim osiguranjem pokriva se šteta koju prevoznik pretrpi usled potpunog ili delimičnog fizičkog gubitka ili oštećenja tereta tokom prevoza i zakašnjenja isporuke, u skladu sa:

  • Zakonom o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju.
  • Konvencijom o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR) i njenim dodatnim protokolom.

Osiguranje robe u transportu

Osiguranje robe u transportu namenjeno je licima koja imaju interes da osiguraju robu koja se prevozi. Najčešće su to sami vlasnici. Ovim osiguranjem pokrivaju se štete nastale usled fizičkog gubitka i oštećenja robe u međunarodnom ili domaćem transportu, bilo kojom vrstom vozila, od skladišta do skladišta.

Širina pokrića je fleksibilna, pa se osiguranici mogu odlučiti za pokriće samo određenih imenovanih opasnosti (osnovni rizici) ili na sveobuhvatno pokriće (svi rizici).

Osiguranje od odgovornosti špeditera

Osiguranje od odgovornosti špeditera namenjeno je:

  • preduzećima kojima je obavljanje špediterskih poslova osnovna delatnost;
  • ostalim preduzećima i ustanovama čija delatnost ispunjava propisane uslove za obavljanje špedicije i prevoza i registrovana je prema važećim propisima.

Ovim osiguranjem pokriva se:

  • odgovornost špeditera prilikom obavljanja špedicije;
  • odgovornost pri prevozu robe u drumskom saobraćaju, svojim voznim parkom i/ili osiguranikovim potprevoznicima;
  • odgovornost špeditera tokom privremenog usputnog skladištenja robe;
  • odgovornost za oštećenje robe u skladu sa FIATA tovarnim listom i FIATA klauzulom, ukoliko se posebno ugovori.
Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi
%>