Shop

Osiguranje avijacije

Osiguranje avijacije

Bilo da letelicu koristite za svoje potrebe, snimanje iz vazduha, zaprašivanje, prevoz ljudi i robe ili obuku, morate biti osigurani za slučaj da njenim korišćenjem nanesete povredu ili štetu svojim putnicima ili trećim licima.

 

Važno je imati i polisu koja će pokriti troškove oštećenja vaše letelice – i na nebu i na zemlji.

Mogu se osigurati sledeći tipovi vazduhoplova:

  • avioni saobraćajne avijacije (redovan saobraćaj i čarter letovi)
  • avioni privredne avijacije
  • školski avioni
  • avioni protivpožarne avijacije
  • sportski avioni
  • avioni za lične potrebe
  • avioni u taksi saobraćaju
  • ostali (upravni, sanitetski i dr.)

Osiguravajuće pokriće

U zavisnosti od vaših potreba i mogućnosti, na raspolaganju su vam dve vrste pokrića:

  • Obavezno osiguranje od odgovornosti iz upotrebe vazduhoplova

Svi vazduhoplovi sa maksimalnom poletnom težinom većom od 20 kg moraju imati obavezno osiguranje od odgovornosti za štetu nanesenu trećim licima, putnicima i njihovim ličnim stvarima.

  • Kasko osiguranje vazduhoplova

Pokriva fizički gubitak ili oštećenje na osiguranom vazduhoplovu do kojeg nastane dok leti, dok je usidren ili dok je na zemlji, kao i troškove prenosa oštećenog vazduhoplova do mesta popravke.

Dodatne opcije

Osiguranje odgovornosti iz upotrebe proizvoda nudimo kompanijama čija je delatnost povezana sa avio-biznisom i koje posluju u skladu sa standardima IATA-e.

Svi vlasnici, operateri ili pružaoci usluga na aerodromima, aerodromskim poljima, pistama ili u hangarima mogu se osigurati od odgovornosti u vezi sa obavljanjem svojih delatnosti.

U skladu sa Pravilnikom o bespilotnim vazduhoplovima, vlasnik ili operater bespilotnog vazduhoplova mora posedovati polisu osiguranja od odgovornosti prema trećim licima.

Osiguranje od odgovornosti prema trećim licima za dronove podleže istim pravilima koja važe za regularne vazduhoplove sa posadom, pa takva polisa mora poštovati limite za vazduhoplove čija je maksimalna poletna težina veća od 20 kg.

Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi
%>