Shop

Osiguranje banaka i finansijskih institucija (BBB)

Osiguranje banaka i finansijskih institucija (BBB)

BBB osiguranje pruža sveobuhvatnu zaštitu bankama i finansijskim institucijama od prevare i propusta zaposlenih, krađe u poslovnim prostorijama osiguranika, krađe prilikom transporta, falsifikovanja valute, hartija od vrednosti i dokumenata.

 

Moguće je ugovoriti proširenje pokrića za kompjuterski kriminal (ECC), koje pruža zaštitu od nezakonitog unosa, izmene ili uništavanja elektronskih podataka putem računarskih programa, sistema, kompjuterskih virusa, glasovnih instrukcija, elektronske i telefaks komunikacije.