Shop

Osiguranje plovnih objekata

Vaši benefiti

  • Ispunjavate zakonsku obavezu osiguranja za plovidbu u Srbiji i van nje
  • Zaštita od širokog spektra rizika za vaš brod ili čamac
  • Potpuna finansijska zaštita od štete nanete drugim plovilima
  • Osiguranje važi 24 sata dnevno u svakoj situaciji: dok brod plovi, dok je usidren i dok je na suvom

Za sigurnu plovidbu

Bilo da ste stari morski vuk ili rečni mornar, osiguranje plovnih objekata pruža sveobuhvatnu zaštitu vašeg broda od oštećenja u oluji, od plovidbene nesreće ili brodoloma, a pokriva i oštećenja koja vi nanesete drugim plovilima. Ono pruža zaštitu u lukama, na rekama i jezerima u evropskim zemljama, na Jadranskom, Sredozemnom i Crnom moru, ali i na kopnu, tako da možete lako i sigurno da zaplovite u svakom trenutku.

U zavisnosti od vaših potreba i mogućnosti, na raspolaganju su vam tri vrste pokrića:

Ovo osiguranje je obavezno prilikom registracije plovnih objekata. I obavezno je za sve vlasnike čamaca i jahti sa snagom motora preko 15 kW. Važi isključivo za plovidbu teritorijalnim vodama Republike Srbije.

Ovo osiguranje nudi prošireno pokriće u odnosu na obavezno osiguranje vlasnika plovnih objekata. Pored osiguranja od odgovornosti prema trećim licima (za slučaj smrti, povrede ili narušavanja zdravlja) obuhvata i pokriće za štetu nanetu stvarima trećih lica korišćenjem plovila. Jedan od uslova je za dobijanje dozvole za plovidbu inostranim teritorijalnim vodama.

Pruža zaštitu od izabranih osiguranih opasnosti za vaše plovilo, bez obzira na to da li je oštećeno tokom plovidbe ili dok je stajalo usidreno, da li ste krivi vi ili neko drugi.Osiguranje pokriva plovni objekat u celosti sa svim čvrsto ugrađenim i pokretnim delovima, kao i štetu nastalu samo na pojedinim delovima.