Shop

Osiguranje od rizika COVID-19

Vaši benefiti

 • Potpuna zaštita vaših zaposlenih u slučaju oboljevanja od COVID-19
 • Briga o vašim zaposlenima i nakon izlaska iz bolnice

Osiguranje od rizika COVID-19

Budite odgovoran poslodavac i pomozite svojim zaposlenima u slučaju da im zdravlje ugrozi COVID-19. Pružite im dodatnu beneficiju – osiguranje od rizika COVID-19.

Osigurani slučaj

Boravak u bolnici duži od sedam dana zbog dijagnoze bolesti COVID-19, koju je osiguraniku postavio odgovarajući lekar specijalista zaposlen u državnoj ili privatnoj zdravstvenoj ustanovi u Republici Srbiji.

Osiguravajuća pokrića

1) COVID-19 – bolnički dani
Isplaćujemo ugovoreni iznos dnevne naknade za svaki dan proveden u bolnici u Republici Srbiji na lečenju od COVID-19. Naša obaveza počinje po isteku sedmog dana boravka u bolnici. Naknadu isplaćujemo za najviše 10 dana bolničkog lečenja.

Primer: Ugovorena osigurana suma za bolnički dan iznosi 10 EUR, a za oporavak 200 EUR. Pod pretpostavkom da je osiguranik proveo u bolnici 12 dana, biće mu isplaćena suma za boravak u bolnici od 8. do 12. dana (pet dana), 10 EUR po danu (ukupno 50 EUR) plus 200 EUR na ime troškova oporavka – dakle, ukupno 250 EUR.

2) COVID-19 – oporavak i asistencija
Posle izlaska osiguranika iz bolnice u kojoj se lečio od COVID-19:

 • isplaćujemo ugovorenu novčanu nadoknadu na ime troškova oporavka osiguranika
 • obezbeđujemo sledeće usluge:
  -    pružanje informacija o dežurnim medicinskim ustanovama
  -    telefonska konsultacija s lekarom
  -    savetovanje o simptomima i daljim ispitivanjima
  -    savetovanje o lekovima
  -    psihološko savetovanje
  -    isporuka hrane ili lekova

Obaveza pružanja usluga asistencije postoji samo ukoliko je osiguranik proveo najmanje sedam dana u bolnici.

Trajanje osiguranja

Osiguranje se zaključuje na godinu dana ili do isteka postojeće polise grupnog životnog osiguranja / zdravstvenog osiguranja.

Pokriće COVID-19 može se zaključiti samo uz postojeću polisu kolektivnog osiguranja od posledica nesrećnog slučaja, grupnog životnog osiguranja ili zdravstvenog osiguranja.

%>