Shop

Osiguranje od odgovornosti

Osiguranje od profesionalne odgovornosti

Iako se trudite da svoj posao radite u skladu sa pravilima i propisima, nepredviđene okolnosti, propusti i greške uvek su mogući.

 

Obezbedite se za slučaj uništenja ili oštećenja stvari trećih lica osiguranjem od odgovornosti. Osigurajte se i od odgovornosti zbog smrti ili povrede zdravlja ili tela trećih lica.

Vrste osiguranja od odgovornosti

Osiguranje od opšte odgovornosti

Osiguranje od opšte odgovornosti vam pruža finansijsku zaštitu usled šteta koje možete pričiniti trećim licima iznenadnim i neočekivanim događajem od ugovorene osigurane aktivnosti, i pravnu zaštitu od nastalih posledica usled određenog štetnog slučaja prema ugovorenim uslovima osiguranja.

Osiguranje poslodavca prema zaposlenima

Ponekad i pored svih mera zaštite na radu, poštovanja procedura i standarda u poslovanju i proizvodnji dolazi do previda i povrede zaposlenih, oštećenja ili uništenja stvari.

Ugovaranjem ove vrste osiguranja poslodavcu se pruža zaštita od takvih neželjenih događaja.

Odgovornost za proizvode sa nedostatkom

Ukoliko vršite distribuiranje ili se bavite proizvodnjom proizvoda možete se osigurati od šteta koje bi usled iznenadnih i neočekivaniih dogadjaja proizvod bio sa nedostatkom i tako mogao naneti štete trećim licima imajući za posledicu materijalne i telesne povrede prema ugovorenim uslovima osiguranja.

Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi
%>
Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi