Shop
Prijava štete - Osiguranje domaćinstva

Osiguranje domaćinstva

Preporučujemo da štetu prijavite u najkraćem roku kako biste što pre prikupili potrebnu dokumentaciju i obezbedili brzu isplatu.

Za pomoć oko prijave štete možete se obratiti našem kontakt centru na broj 011/ 222 0 555.

Prijava štete - Osiguranje kuća i stanova

Osiguranje kuća i stanova

Prijava štete - Osiguranje domaćinstava preko komunalnih preduzeća

Osiguranje domaćinstava preko komunalnih preduzeća

Prijava štete - Osiguranje domaćinstava u Beogradu (ponude dostavljene direktnom poštom)

Osiguranje domaćinstava u Beogradu (ponude dostavljene direktnom poštom)