Shop
Prijava štete - Osiguranje domaćinstava u Beogradu (ponude dostavljene direktnom poštom)

Osiguranje domaćinstava u Beogradu (ponude dostavljene direktnom poštom)

Uputstvo za prijavu štete

O osiguranom slučaju obavezno je obavestiti Generali Osiguranje Srbija u roku od tri dana od dana nastanka štetnog događaja. Požar, eksploziju ili provalnu krađu morate prijaviti i MUP-u i od dobiti potvrdu o štetnom događaju. U obavezi ste da oštećene stvari sačuvate dok procenitelj Generali osiguranja ne izvrši uviđaj.

Šteta se prijavljuje pozivom Kontakt centra na telefon: 011 222 0 555 ili dolaskom u najbližu filijalu Generali osiguranja.

Po prijavljenoj šteti predstavnici Generali osiguranja. izlaze na lice mesta i utvrđuju osnovne elemente štete, vreme nastanka štete, uzrok i obim oštećenja i sa osiguranikom sačinjavaju zapisnik o proceni štete.

Šteta se rešava u roku od 14 dana od dana podnošenja kompletne dokumentacije najbližoj filijali Generali osiguranja.

Prilikom prijave štete naglasite da ste pristupili osiguranju uplatom premije na osnovu ponude dostavljene poštom i dostavite svu raspoloživu dokumentaciju o osiguranom slučaju.

Dokumentacija neophodna za prijavu štete:

  • Popunjen odgovarajući formular za prijavu štete;
  • U slučaju požara, eksplozije ili provalne krađe ‒ potvrda MUP-a;
  • Popis ukradenih predmeta i oštećene robe.

U zavisnosti od slučaja, Generali Osiguranje Srbija ima pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju.

 

Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi