Shop
Prijava štete - Osiguranje stana i kuće

Osiguranje stana i kuće

Uputstvo za prijavu štete

O osiguranom slučaju obavezno je što pre obavestiti Generali Osiguranje Srbija.

Požar, eksploziju ili provalnu krađu morate prijaviti i MUP-u i od njih dobiti potvrdu o štetnom događaju. U obavezi ste da oštećene stvari sačuvate dok procenitelj Generali Osiguranja Srbija ne izvrši uviđaj. Šteta se prijavljuje pozivom Kontakt centra na telefon: 011 222 0 555 ili dolaskom u najbližu filijalu Generali osiguranja.

Po prijavljenoj šteti predstavnici Generali osiguranja izlaze na lice mesta i utvrđuju osnovne elemente štete, vreme nastanka štete, uzrok i obim oštećenja i sa osiguranikom sačinjavaju zapisnik o proceni štete.

Šteta se rešava u roku od 14 dana od dana podnošenja kompletne dokumentacije najbližoj filijali Generali osiguranja.

 

Dokumentacija neophodna za prijavu štete:

  • Popunjen formular za prijavu štete;
  • U slučaju požara, eksplozije ili provalne krađe ‒ potvrda MUP-a;
  • Popis ukradenih ili oštećenih predmeta;
  • Računi sa specifikacijom utrošenog rada i materijala prilikom sanacije (ukoliko posedujete);
  • Broj tekućeg računa vlasnika objekta.

U zavisnosti od slučaja, Generali Osiguranje Srbija ima pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju.

Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi
Predstavljamo vam ceo postupak prijave štete u domaćinstvu u samo nekoliko koraka
Ukoliko dođe do štete u vašem osiguranom domu, treba da znate šta da preduzmete