Shop
Pravna lica - Prijava štete - Poljoprivreda

Poljoprivreda

Preporučujemo da štetu prijavite u najkraćem roku kako biste što pre prikupili potrebnu dokumentaciju i obezbedili brzu isplatu.

Za pomoć oko prijave štete možete se obratiti našem kontakt centru na broj 011/ 222 0 555.

Pravna lica - Prijava štete - Osiguranje životinja

Osiguranje životinja

Pravna lica - Prijava štete - Osiguranje useva i plodova

Osiguranje useva i plodova