Shop
Prijava štete - Grupno osiguranje života

Grupno osiguranje života

Uputstvo za prijavu štete

 Za prijavu štete po osnovu Grupnog osiguranja života, neophodno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

  • Popunjen i overen Zahtev za naknadu,
  • Izvod iz matične knjige umrlih,
  • Pravosnažno ostavinsko rešenje,
  • Utvrđen identitet svih zakonskih naslednika,
  • Popunjen obrazac za identifikaciju funkcionera  za sve zakonske naslednike,
  • Fotokopije kartica tekućih računa svih zakonskih naslednika,
  • Medicinska dokumentacija koja se odnosi na prijavljeni osigurani slučaj (Izveštaj o umrloj osobi, otpusna lista iz bolnice ukoliko je smrt nastupila u bolnici, obdukcioni nalaz ukoliko je rađena obdukcija…).
Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi