Shop
Pravna lica - Prijava štete - Putno osiguranje

Putno osiguranje

Preporučujemo da štetu prijavite u najkraćem roku kako biste što pre prikupili potrebnu dokumentaciju i obezbedili brzu isplatu.

Za pomoć oko prijave štete možete se obratiti našem kontakt centru na broj 011/ 222 0 555.

Uputstvo za prijavu štete

Ukoliko Vam na putu, u inostranstvu, zatreba hitna medicinska pomoć, odmah se javite dežurnom centru asistentske kompanije Europ Assistance na telefone +381 11 41 44 104 ili +381 64 82 82 020 i bićete upućeni u najbližu medicinsku ustanovu.

Budite spremni da na zahtev date osnovne lične podatke (ime i prezime, broj polise) kao i broj telefona u inostranstvu ili broj na koji želite da vam poziv bude uzvraćen.

Po dolasku kod lekara:

  • Omogućite lekaru uvid u polisu.
  • Ukoliko od lekara dobijete formular izjave o okolnostima pod kojima je nastao osigurani slučaj, obavezno ga popunite.

Ukoliko ste na putovanju sami pokrili troškove lečenja, po povratku u zemlju podnosite zahtev za refundaciju i to najkasnije 30 dana od završetka lečenja ili prevoza u zemlju prebivališta.

Pored popunjenog formulara - zahteva za refundaciju troškova, neophodna je i sledeća dokumentacija:

  • Fotokopija pasoša i to: strane sa ličnim podacima i strane gde se vidi ulaz i izlaz iz zemlje;
  • Polisa, ili broj polise ukoliko je korisnik osiguran grupnom polisom;
  • Uplatnica, ukoliko je predviđen ovakav način plaćanja premije;
  • Originalni računi za lečenje ili lekove;
  • Medicinski izveštaj, koji sadrži dijagnozu i opis medicinskog tretmana;
  • Prepis lekara za kupljene lekove;

Kompletiranu dokumentaciju podnosite Generali Osiguranju Srbija na adresu: Vladimira Popovića 8, 11070 Novi Beograd.

Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi