Shop

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA VEB-STRANICE

Korišćenjem veb-stranice Generali Osiguranja Srbija a.d.o. pristajete na pravila definisana ovim Opštim uslovima korišćenja veb-stranice. Generali Osiguranje Srbija a.d.o. zadržava pravo da u bilo koje doba ove opšte uslove izmeni. Svaka izmena ovih opštih uslova obavezujuća je od dana objavljivanja na veb-stranici Generali Osiguranja Srbija a.d.o. Svaki korisnik veb-stranice je u obavezi da se pre njenog korišćenja upozna sa Opštim uslovima korišćenja.

OGRANIČENJE KORIŠĆENJA VEB-STRANICE

Sadržina ove veb-stranice je vlasništvo Generali Osiguranja Srbija a.d.o. Korišćenje, menjanje, kopiranje, štampanje, prikazivanje, reprodukcija, distribucija ili objavljivanje dela ili cele sadržine veb-stranice Generali Osiguranja Srbija a.d.o. nije dozvoljeno bez prethodne pismene saglasnosti Generali Osiguranja Srbija a.d.o. Pregledanje ili štampanje dela veb-stranice dozvoljeno je isključivo za lične, nekomercijalne potrebe njenih korisnika.

Ni pod kojim okolnostima Generali Osiguranje Srbija a.d.o. nije odgovorno niti će preuzeti odgovornost za štetne posledice nastale usled kraćeg ili dužeg prekida rada veb-servisa, nepravilnog funkcionisanja ili problema u funkcionisanju interneta, kvarova na kompjuterskoj opremi ili problema sa njom, problema u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili drugih uređaja i opreme koji su van kontrole i uticaja Generali Osiguranja Srbija a.d.o.

ISTINITOST I TAČNOST PODATAKA

Pri kupovini, tj. ugovaranju osiguranja preko interneta, korisnik je dužan da na sva pitanja odgovori istinito i tačno.

Generali Osiguranje Srbija a.d.o. neće snositi odgovornost za neispravne, nepotpune ili netačne informacije koje korisnik unese prilikom kupovine preko interneta.

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI PRILIKOM  PLAĆANJA PREKO INTERNETA

Prilikom plaćanja preko interneta poverljive informacije se prenose javnom mrežom u zaštićenoj formi upotrebom trenutno najsavremenije tehnologije.

Bezbednost podataka prilikom plaćanja preko interneta garantuje Banca Intesa a.d. Beograd, koja vrši obradu platnih kartica i na čijim se internet stranicama obavlja postupak naplate.

Podaci o platnoj kartici nijednog trenutka nisu dostupni Generali Osiguranju Srbija a.d.o. i ne mogu se pohranjivati u bazu podataka Generali Osiguranja Srbija a.d.o. ili koristiti u druge svrhe. Stoga Generali Osiguranje Srbija a.d.o. ne može biti odgovorno za njihovu zloupotrebu.

POREZU NA DODATU VREDNOST - PDV

U skladu sa članom 25 Zakona o porezu na dodatu vrednost PDV se ne plaća na promet usluga osiguranja (poresko oslobođenje za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza).

U skladu sa odredbama Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja na premije nezivotnih osiguranja plaća se porez po stopi od 5 %

Na premiju zivotnih osiguranja ne plaća se porez.

POTVRDA USPEŠNOG PLAĆANJA

Nakon svake uspešne uplate kupac će na prijavljenu e-mail adresu u elektronskoj formi dobiti potvrdu o plaćenoj premiji osiguranja

IZJAVA O KONVERZIJI U SLUČAJU DRUGE VALUTE

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.

Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.

Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Hvala Vam na razumevanju.

PRIGOVOR

Generali Osiguranje Srbija a.d.o. po svakom prigovoru postupa u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja. Ovom odlukom bliže se uređuje način zaštite prava i interesa osiguranika, ugovarača osiguranja, korisnika osiguranja i trećih oštećenih lica, posredovanje u rešavanju odštetnih zahteva, podnošenje prigovora korisnika usluge osiguranja i postupanje po tom prigovoru.

Kako da podnesete prigovor i u kojoj formi, možete pogledati na linku Prigovori

POLITIKA PRIVATNOSTI

Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti zahteva da ažuriramo obaveštenja o privatnosti kako bi sva lica koja dolaze u kontakt sa Generali Osiguranja Srbija a.d.o. bila upoznata sa svrhom i načinom obrade svojih ličnih podataka.

Da bi naš odnos sa svim licima koja nam poveravaju svoje podatke o ličnosti bio potpuno transparentan, i da bismo bili sigurni da su naše informacije jasne, sastavili smo obaveštenja o obradi podataka za naše klijente, dobavljače, partnere, kandidate za zaposlenje i korisnike našeg veb-sajta.

Pozivamo vas da pročitate obaveštenje o obradi podataka koje se odnosi na vas.

Dokumenti postavljeni na ovoj stranici isključivo imaju za cilj da pruže obaveštenje o obradi podataka o ličnosti.

 

KONTAKT

Za pitanja koje se tiču vaših prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti, ili ukoliko imate saznanja ili sumnju o njihovom narušavanju, možete kontaktirati sa nama putem:

  • kontakt centra: 011 222 0 555
  • pošte: GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o., Vladimira Popovića 8, 11070 Novi Beograd, s naznakom: “Upit o obradi podataka o ličnosti”.

COOKIES

Veb-stranica Generali Osiguranja Srbija a.d.o. koristi „kolačiće” (cookies) kako bi korišćenje interneta bilo prilagođeno potrebama korisnika. Kolačić je tekstualna datoteka koju provajder veb-stranice snima na vaš hard disk. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili unošenje virusa u vaš računar. Kolačići se dodeljuju pojedinačno i može ih čitati samo provajder veb-stranice u domenu u kome je kolačić snimljen.

POVRAĆAJ SREDSTAVA

U slučaju odustanka od ugovora o osiguranju u skladu sa zakonom, i povraćaja sredstava korisniku koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Generali Osiguranje Srbija a.d.o. je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.