Shop
Prijava štete - Dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja

Dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja

Uputstvo za prijavu štete

Za prijavu štete po osnovu dopunskog osiguranja, neophodno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

  • Popunjen formular za prijavu štete;
  • Fotokopija lične karte osiguranika;
  • Izvod iz matične knjige rođenih ukoliko je osiguranik maloletno lice;
  • Opširan nalaz lekara koji je primio povređenog osiguranika;
  • Rezultati specijalističkih i dijagnostičkih pregleda osiguranika povodom nastalog nesrećnog slučaja;
  • Rezultati laboratorijskih ispitivanja i analiza povodom nastalog osiguranog slučaja;
  • Otpusna lista sa epikrizom;
  • Instrukcija za isplatu na račun osiguranika/zakonskog staratelja;
  • Sva ostala dokumentacija u vezi s nastalim osiguranim slučajem;
Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi