Shop
Pravna lica - Prijava štete - Osiguranje od rizika COVID 19

Osiguranje od rizika COVID 19

Preporučujemo da štetu prijavite u najkraćem roku kako biste što pre prikupili potrebnu dokumentaciju i obezbedili brzu isplatu.

Za pomoć oko prijave štete možete se obratiti našem kontakt centru na broj 011/ 222 0 555.